Skontaktuj się z Ekspertem

Line Execution System - System Realizacji Linii Produkcyjnej

 

Firmy działające w branży farmaceutycznej mają obowiązek wytwarzania bezpiecznych, skutecznych produktów, ochrony integralności danych i zapewniania zgodności z regulacjami. Jednocześnie firmy muszą zadbać o wydajność i opłacalność procesów.

 

Procesy produkcyjne, które polegają na żmudnym wprowadzaniu danych, na przykład ręcznych testach kontroli jakości, zwiększają ryzyko występowania ludzkich błędów i obniżenia wydajności. W COPA-DATA opracowaliśmy Platformę Programową zenon, która pomaga w sprostaniu wyzwaniom branży farmaceutycznej, przyspieszeniu produkcji i usprawnieniu operacji.

 

Aby pomóc w osiągnięciu pełnej automatyzacji linii przy jednoczesnym wytwarzaniu wysokiej jakości produktów, nasz system realizacji produkcji oferuje takie funkcje jak centralne zarządzanie danymi, alarmowanie oraz łączność z aplikacjami i urządzeniami firm trzecich, takimi jak czujniki. Oprogramowanie zenon może nawet wykrywać odchylenia parametrów od GMP i w czasie rzeczywistym informować o tym dział kontroli jakości.

 

 

Wyzwania dotyczące linii produkcyjnych w branży farmaceutycznej

Produkcja nowych preparatów leczniczych, przeprowadzanie kontroli jakości czy pakowanie produktów — firmy farmaceutyczne zmagają się z wieloma wyzwaniami produkcyjnymi. Aby zapewnić powodzenie w tej konkurencyjnej branży, firma farmaceutyczna musi:

 • Zachować zgodność z regulacjami: Aby zapewnić zgodność z międzynarodowymi regulacjami prawnymi, firma musi w procedurach uwzględnić również proces pakowani. Oprogramowanie zenon umożliwia lepszą identyfikowalność produktów dzięki pełnej serializacji oraz zapewnia dokładne dane o wytwarzanych produktach.
 • Scyfryzować zakład produkcyjny: zenon zawiera określone funkcjonalności systemów realizacji produkcji (Manufacturing Execution System — MES) niezbędne dla cyfryzacji zakładu farmaceutycznego, w tym zarządzanie recepturami, ścieżki audytu, moduł Historian, raportowanie i obsługę niezgodności. Te funkcje przygotowują każdą fabrykę na następny poziom cyfrowej integracji. Jeżeli w fabryce system MES jest już stosowany wówczas zenon zapewnia płynną integrację.
 • Skomunikować izolowane maszyny: Farmaceutyczne linie produkcyjne często zawierają maszyny pochodzące od różnych producentów i różnych generacji. Gdy są zupełnie odizolowane i nieskomunikowane ze sobą, mogą stanowić wyzwanie, jeśli chodzi o ich monitoring, kontrolę i utrzymanie. Jako oprogramowanie niezależne od sprzętu zenon komunikuje maszyny w całej fabryce, stanowiąc jeden wygodny punkt dostępu.
 • Szybkie wprowadzanie produktów na rynek: Podczas prac nad nowym lekiem firma musi zredukować wielkość partii i uwzględnić liczbę różnorodnych produktów. Automatyzacja linii produkcyjnej z oprogramowaniem zenon może pomóc w skróceniu czasu przezbrojeń przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości partii.
 • Uwzględnić koszty: Aby zachować konkurencyjność w stosunku do innych firm farmaceutycznych, konieczne jest utrzymanie minimalnych kosztów produkcji. Platforma zenon pozwala na utrzymanie kosztów na niskim poziomie, umożliwiając stworzenie wydajnego systemu realizacji linii bezpośrednio po uruchomieniu. Dodatkowo zenon zmniejsza ryzyko finansowe, pomagając w zachowaniu zgodności z regulacjami dotyczącymi integralności danych i charakteryzuje się niskimi koszt posiadania, dzięki temu, że wydłuża cykl życia maszyn.

Platforma Programowa zenon komunikuje wszystkie maszyny linii produkcyjnej i kontroluje je zgodnie z wymogami międzynarodowego przemysłu farmaceutycznego

Zalety oprogramowania zenon jako Line Execution System

Platforma programowa zenon działa jako standaryzowane rozwiązanie programowe od produkcji aż po pakowanie w branży farmaceutycznej, umożliwiając kontrolowanie, monitorowanie, wizualizowanie i zapisywanie danych zgodnie z regulacjami i wymogami klientów. zenon zapewnia korzyści dla firmy farmaceutycznej przez zapewnianie większej kontroli nad procesem produkcji i pomagając w wytwarzaniu produktów o niezmiennej jakości. Oprogramowanie zenon spełnia następujące oczekiwania:

 • Zgodność ze wszystkimi istotnymi regulacjami: zenon oferuje pełną zgodność z wytycznymi FDA 21 CFR część 11 i załącznikiem 11 do wytycznych GMP UE. Te regulacje odnoszą się do właściwego stosowania rejestrów elektronicznych i systemów komputerowych w branży. Jako konfigurowalny system oprogramowania spełnia również wymogi GAMP 5 kategorii oprogramowania 4.
 • Usunięcie silosów danych: Aby umożliwić łatwe porównanie i usprawnienie utrzymania rejestrów, oprogramowanie zenon gromadzi dane z izolowanych maszyn i przechowuje je wszystkie w jednej centralnej lokalizacji, umożliwiającej łatwy dostęp, tworzenie kopii zapasowych, ich przechowywanie i przywracanie.
 • Adaptacja do międzynarodowych oczekiwań: zenon usprawnia działanie linii produkcyjnej niezależnie od lokalizacji. Oprogramowanie obsługuje osiem różnych języków, wspiera systemy składające się z wielu różnorodnych PLC i może przełączać się między jednostkami w trakcie bieżącej pracy, co pozwala na dostosowanie do międzynarodowych użytkowników.
 • Gwarancja podglądu całej linii: dzięki nawiązaniu komunikacji między maszynami w całej linii, oprogramowanie zenon ułatwia podgląd całego procesu produkcji. Za pomocą modułu Batch Control możliwe jest tworzenie receptur bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej i monitorowania produkcji na każdym etapie.
 • Redukcja czasu weryfikacji partii: oprogramowanie zenon równocześnie rejestruje i analizuje dane partii, generując pojedynczy elektroniczny raport z partii dla całej linii. W rezultacie możliwe jest wcześniejsze wydanie klientom ukończonych partii i ograniczenie środków, które firma musi wydawać w związku z magazynowaniem produktów.
 • Integracja IT i OT: Wprowadzenie automatyzacji do usług IT często okazuje się być wyzwaniem dla inżynierów IT i OT. Nasz Line Execution System (LES) oferuje pełną integrację z technologią Active Directory i innymi usługami do identyfikacji zarządzania użytkownikami oraz można go z łatwością zintegrować z istniejącą infrastrukturą IT. Dodatkowo możliwość zrealizowania hybrydowego scenariusza, umożliwia połączenie zakładów w różnych lokalizacjach. Platforma Programowa zenon upraszcza zarządzanie i ułatwia aktualizacje do najnowszej technologii.
 • Większe bezpieczeństwo danych: zenon zawiera w sobie funkcje bezpieczeństwa, obejmujące szyfrowane przesyłanie wiadomości, kompatybilność wsteczną i zarządzanie użytkownikami na podstawie praw dostępu i pełnionych stanowisk. Ponadto oprogramowanie łatwo integruje się z usługami zarządzania tożsamością stosowanym jak Windows AD. Jako platforma zgodna z branżowym standardem bezpieczeństwa dotyczącym bezpiecznego cyklu rozwoju produktów, IEC 62443, zenon eliminuje luki w bezpieczeństwie w każdej fazie rozwoju, od projektu i wdrożenia aż do zakończenia cyklu życia produktu.

 

 

Dowiedz się więcej na temat wykorzystania zenon jako system realizacji produkcji

COPA-DATA ułatwia klientom automatyczną obsługę sprzętu produkcyjnego. 175 000 instalacji w ponad 50 krajach sprawia, że zajmujemy wiodącą pozycję wśród firm z sektora oprogramowania i pomagamy farmaceutycznym firmom produkcyjnym w zakresie produkcji i pakowania bezpiecznych, niezawodnych produktów. Aby dowiedzieć się, jak zenon pomaga w rozwiązaniu wyzwań związanych z liniami produkcyjnymi w branży farmaceuty, skontaktuj się z nami, aby zamówić bezpłatną wersję testową.   

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI