Skontaktuj się z Ekspertem

Produkcja ciągła

Produkcja farmaceutyczna musi nieustannie spełniać surowe wymagania, ale procesy, takie jak produkcja seryjna, mogą prowadzić do utraty efektywności i obniżenia jakości. W przemyśle wartym ponad 1,28 bln USD na całym świecie straty dochodów mogą być równie wysokie.

 

Produkcja ciągła umożliwia zwiększenie jakości produktu przez lepszą kontrolę procesów, a także zrozumienie i zaprojektowanie kontroli jakości w systemie, zamiast polegania na testowaniu materiałów na końcu.

 

Zaawansowane systemy oprogramowania pozwalają na kompleksową kontrolę procesu, śledzenie wszystkich etapów produkcji i zapewnienie najwyższej jakości produktu. Platforma Programowa zenon firmy COPA-DATA zapewnia niezrównany postęp produkcji ciągłej.

 

 

Wyzwania związane z konwencjonalną produkcją seryjną

Produkcja seryjna jest standardowym procesem w przemyśle farmaceutycznym, jednak wiąże się z takimi wyzwaniami jak:

 • Czas produkcji: Konwencjonalna produkcja seryjna polega na przechodzeniu partii przez wyznaczone etapy w ciągu kilku dni, co ostatecznie powoduje uzyskanie mniejszej liczby produktów w dłuższym czasie. 
 • Wykorzystywana powierzchnia: Tradycyjne systemy wsadowe wykorzystują szereg pomieszczeń i urządzeń do realizacji każdego etapu procesu produkcyjnego. Zwiększenie zajmowanej powierzchni prowadzi do większych wydatków i uniemożliwia producentom podjęcie kolejnych obowiązków oraz wytwarzanie większej liczby produktów.
 • Opóźnienia od momentu zakończenia produkcji partii do momentu jej wypuszczenia: W przypadku przeprowadzania kompleksowych testów, partie mogą nie być gotowe do wprowadzenia na rynek przez kilka tygodni, co opóźnia uzyskanie przychodów i wymaga większej liczby pracowników.
 • Liczba cykli kontroli jakości: Poleganie na pracownikach w zakresie kontroli jakości oznacza, że tylko niewielka część każdej partii jest poddawana dokładnym badaniom, co zwiększa prawdopodobieństwo obniżenia jakości.

Linie łatwo przystosowują się do zmian i surowszych wymagań — bez długiego i kosztownego procesu zwiększania skali.

Korzyści płynące z produkcji ciągłej

W przeciwieństwie do produkcji seryjnej, produkcja ciągła ma na celu zwiększenie elastyczności i sprawności (np. różne wielkości serii), ale z zachowaniem stałej jakości — zarówno w przypadku dużych, jak i małych serii. Przy zwiększonym poziomie kontroli procesu, ta metoda produkcji przynosi takie korzyści jak:

 

 • Elastyczność: Produkcja ciągła nie jest uzależniona od szeroko zakrojonych działań rozwojowych i nie jest stała. Linie te z łatwością przystosowują się do zmian rynkowych i surowszych wymagań, bez konieczności długiego i kosztownego procesu zwiększania skali linii. Zapewniają również szybką reakcję na braki i sytuacje awaryjne. 
 • Poprawa jakości: Dzięki Technologii Analizy Procesu (PAT) i nowym strategiom kontroli procesu, produkcja ciągła minimalizuje błędy ludzkie i poprawia jakość produktu. Oferuje również kontrolę jakości w czasie rzeczywistym, eliminując czasy opóźnień przeznaczone na przeprowadzanie testów.
 • Innowacyjne procesy: Dzięki nowym technologiom do analizy oraz zaawansowanym systemom i modelom sterowania, linie produkcyjne mogą znacznie usprawnić swoje procesy. Dzięki integracji zwalniania w czasie rzeczywistym, linie produkcyjne mogą szybciej wypuszczać produkty bez utraty jakości.
 • Niższy koszt: Ciągła produkcja ostatecznie zmniejsza nakłady finansowe przy krótszym czasie procesu i zminimalizowaniu ilości odpadów oraz mniejszych wymaganiach dotyczących zajmowanej powierzchni.

 

 

W jaki sposób zenon zapewnia produkcję ciągłą?

zenon jest inteligentną, łatwą w obsłudze platformą programową do tworzenia kompleksowej automatyzacji procesów dla produkcji ciągłej. Korzyści obejmują:

 • Integrację urządzeń: Możliwości komunikacyjne i otwarty charakter oprogramowania zenon pozwalają na bezproblemową integrację z PAT, MVDA i systemami automatyzacyjnymi. 
 • Zintegrowane usługi: zenon obejmuje podstawowe usługi, takie jak historia, zarządzanie recepturami i kontrola partii, które są proste w konfiguracji dla inżynierów i łatwe w obsłudze dla operatorów.
 • Kompleksowe raportowanie: Nasza platforma pozwala na sprawne tworzenie i dystrybucję różnego rodzaju raportów, takich jak raport na temat partii z raportami na temat wyjątków, statystyczną kontrolę procesów, ogólną efektywność urządzeń (OEE) i wiele innych.
 • Gotowość do pracy w skomunikowanej fabryce: Dane w czasie rzeczywistym i historyczne można łatwo wymieniać z innymi systemami informatycznymi (MES/ERP) dzięki standardowym opcjom komunikacji.
 • Elastyczną produkcję: Dzięki wielu opcjom w architekturze zenon Runtime, zenon może z łatwością dostosować się do zmian produkcyjnych.
 • Pewną jakość: Tworzenie niestandardowych widoków dla krytycznych parametrów procesu (CPP), trendów i odchyleń, w celu wyłapania problemów przed ich zwielokrotnieniem 
 • Ograniczenie pracy związanej z walidacją: Dzięki nieszablonowym oraz konfigurowalnym funkcjom i usługom zgodnie z GAMP5 SW CAT.4, zenon minimalizuje wysiłek związany z walidacją.

Tworzenie niestandardowych widoków dla krytycznych parametrów procesu (CPP), trendów i odchyleń

Skontaktuj się z COPA-DATA w sprawie produkcji ciągłej

Produkcja ciągła to nowe podejście do procesów farmaceutycznych. Przyjazny dla użytkownika interfejs oprogramowania zenon w połączeniu z zaawansowanymi procesami systemowymi daje pracownikom większe możliwości i zwiększa możliwości linii produkcyjnej.

 

COPA-DATA ma ponad 30 lat doświadczenia w branży oprogramowania, co czyni nas godnym zaufania wyborem w zakresie ciągłej produkcji farmaceutycznej. Stale ulepszamy oprogramowanie zenon, aby zapewnić jego zgodność z niezbędnymi algorytmami i elementami logiki. 

 

Wprowadź ciągłą produkcję do swojej linii produkcyjnej dzięki oprogramowaniu zenon!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI