Skontaktuj się z Ekspertem

Nowoczesne zarządzanie produkcją w przemyśle spożywczym

 

Kompleksowe zarządzanie liniami jest ważnym czynnikiem sprawnego przebiegu produkcji. Odpowiednie i nowoczesne oprogramowanie do zarządzania produkcją pozwala uzyskać przydatny ogląd procesów produkcyjnych i znaleźć sposoby całościowej optymalizacji produkcji. Oprogramowanie do linii produkcyjnych dostarcza przejrzyste analizy i rekomendacje potrzebne do stopniowej optymalizacji procesu produkcyjnego. 

 

Linie żywności i napojów składają się z wielu różnych maszyn, urządzeń i sprzętów, których śledzenie może stać się trudne. Dzięki ogromnym możliwościom komunikacji oprogramowania zenon można je wszystkie łatwo integrować i obsługiwać. Zintegrowany interfejs oprogramowania zenon daje wgląd w stan sprzętu, ułatwia prowadzenie profilaktycznej konserwacji i szukanie sposobów zwiększania wydajności. 

 

 

Kwestie zarządzania liniami w zakładach spożywczych

Z zarządzaniem liniami wiążą się pewne wyzwania. Do najczęściej spotykanych trudności z zarządzaniem liniami w zakładach produkujących żywność i napoje należą:

  • Pełny wgląd w linie: Kierownicy linii muszą nieustannie zwracać uwagę na status maszyn, przestoje, przewidywaną wielkość produkcji, obsadzenie obsługi maszyn i wiele innych kwestii. Aby utrzymać poziom produkcji, kierownicy linii muszą mieć stały dostęp do aktualnych informacji na temat statusu sprzętu. 
  • Wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym: Bieżące wskaźniki KPI informują kierowników linii o aktualnym działaniu zarówno całej linii, jak i poszczególnych maszyn. Wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym dają ogląd OEE, dostępności, wydajności, jakości i średniego czasu bezawaryjnej pracy.
  • Analizy historyczne: Informacje pochodzące z analizy historycznej pozwalają firmie zrozumieć wielkość produkcji danej linii w kategoriach wydajności dziennej, tygodniowej i miesięcznej. Analiza historyczna umożliwia ustalenie, które maszyny odpowiadają za większość przestojów i strat, jest źródłem szczegółowych statystyk dotyczących alarmów.

 

Korzyści nowoczesnego zarządzania z zenon w przemyśle spożywczym

zenon to wydajna platforma programowa, która upraszcza zarządzanie liniami produkcyjnymi i zautomatyzowane operacje w przemyśle spożywczym. Rozwiązuje problemy z zarządzaniem liniami, z którymi boryka się wielu producentów żywności i napojów, i może dostarczać szeroki zakres dodatkowych informacji pozwalających na usprawnienie operacji w wielu różnych obszarach. To solidne rozwiązanie może:

 

Funkcje zarządzania produkcją w oprogramowaniu zenon

 

zenon tworzy środowisko ułatwiające zautomatyzowany inżyniering i prostą kontrolę przez użytkownika. W nowoczesnym zarządzaniu liniami produkcyjnymi w zakładach spożywczych często przydają się następujące funkcje:

  • Analiza danych: Aby ulepszyć linię produkcyjną, trzeba ją zrozumieć. Oprogramowanie zenon gromadzi ogromny zakres danych, od informacji na temat produkcji po zużycie energii i wyzwalanie alarmów. Upraszcza również sortowanie tych danych za pomocą zintegrowanych narzędzi do filtrowania i pogłębionych raportów.
  • Raportowanie według szablonu: Kiedy trzeba wyeksportować te dane, można skorzystać z funkcji raportowania obejmujących różne szablony, między innymi raporty OEE, analizy danych na temat energii lub inne specjalistyczne opcje/funkcje.
  • Archiwizacja danych historycznych: Dane historyczne stanowią istotny element optymalizacji wydajności sprzętu. zenon może archiwizować i analizować dane historyczne przy użyciu takich funkcji, jak raporty tygodniowe, miesięczne i roczne. 
  • Informacje dostosowane do pełnionych stanowisk: Różni pracownicy potrzebują różnych informacji i zenon przystosowuje się do tego, prezentując informacje zgodnie ze stanowiskiem użytkownika. Niezależnie od tego, czy użytkownik znajduje się w dyspozytorni, czy korzysta z tabletu na hali produkcyjnej, jego rola dyktuje to, co widzi, więc może skupić się na tym, co jest ważne dla jego potrzeb.
  • Integracja linii produkcyjnych: Niejednorodne linie produkcyjne obejmują urządzenia od wielu różnych producentów, w różnym wieku i stanie. zenon łączy je w jeden łatwy do kontrolowania system, który gromadzi dane z całego sprzętu. Pomaga również zyskać elastyczność, ponieważ umożliwia dostosowanie konfiguracji niezbędnej do spełniania zmieniających się wymagań branżowych.
  • Zarządzanie wieloma lokalizacjami: oprogramowanie zenon można nawet rozbudować do aplikacji w chmurze i uzyskiwać dane z różnych zakładów, niezależnie od tego, czy znajdują się w różnych krajach, czy w tym samym mieście. Zapewnia to dostęp do danych w czasie rzeczywistych i kontrolę całej firmy.

 

Dowiedz się więcej o Platformie Programowej zenon

Jeśli chodzi o nowoczesne zarządzanie produkcją w przemyśle spożywczym, oprogramowanie zenon może przynieść korzyści w całym zakresie linii produkcyjnych i prowadzenia działalności. zenon jest produktem firmy COPA-DATA, znanej z wprowadzania innowacji w tej branży od 1987 roku. Nieustanie udoskonalamy oprogramowanie zenon i regularnie aktualizujemy jego mechanizmy logiczne i algorytmy, by aby spełniało ono ewoluujące potrzeby.

Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu zenon, skontaktuj się z nami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI