Kontakta oss

Linjestyrning i livsmedelsindustrin

Omfattande linjestyrning är en viktig aspekt när det gäller att säkerställa att er produktionslinje flyter på smidigt. Med rätt linjestyrningsprogram kan ni få en insiktsfull överblick av tillverkningsprocessen och hitta vägar till att holistiskt optimera er produktion. Produktionslinjeprogram ger er tydliga analyser och rekommendationer om vad som gradvis behöver optimeras i er produktionsprocess. 

 

Förpackningslinjer för livsmedel och dryck består av många olika maskiner, utrustning och enheter som kan vara svåra att hålla koll på. Tack vare zenons uppkopplingsbarhet kan ni enkelt integrera och köra dem. zenons integrerade programvarugränssnitt gör det möjligt för er att få insikter om er utrustnings hälsa, ligga i framkant när det gäller preventivt underhåll och hitta sätt att öka produktiviteten. 

 

 

Utmaningar för livsmedelsindustrin när det gäller linjestyrning

Linjestyrning saknar inte utmaningar. Några svårigheter som är gemensamma för linjestyrningen i dryckesföretag och livsmedelsanläggningar inkluderar:

 • Fullständig linjeöversikt: Linjehanterare måste hela tiden hålla koll på maskinstatus, nertid, beräknad utmatning, maskinpersonal med mera. För att upprätthålla utmatningsnivåerna måste linjehanterarna ha konstant, uppdaterad information gällande utrustningsstatus. 
 • Live-KPI: Genom live-KPI kan linjehanterare se den fullständiga linjens aktuella prestanda såväl som enskilda maskiners. Live-KPI ger er insikt i OEE, tillgänglighet, prestanda, kvalitet, utmatning och genomsnittlig tid mellan fel.
 • Historikanalys: Insikter från historikanalyser gör det möjligt för ert företag att förstå hur stor mängd produkter er linje har tillverkat i daglig, veckovis och månadsvis utmatning. Historikanalys gör det möjligt för er att få fram vilka maskiner som har mest nertid och ger mest förlust och ni får djupgående larmstatistik.

 

Fördelarna med zenon för linjestyrning i livsmedels- och dryckestillverkning

zenon är en kraftfull mjukvaruplattform som gör linjestyrning och automatiserad drift i livsmedelsindustrin enkel. Den bemöter utmaningarna som många livsmedels- och dryckestillverkare upplever i linjestyrningsmiljöer och kan tillhandahålla en mängd extra insikter som kan hjälpa er att förbättra driften på många olika områden. Denna robusta lösning kan:

 

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter
Be well informed

about F&B and COPA-DATA

 

 

Our customers

 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter

zenons linjestyrningsfunktioner

zenon skapar ett landskap som underlättar automatiserad utveckling och enkel användarstyrning. Fabrikslinjestyrning för livsmedel och dryck drar ofta nytta av följande funktioner:

 

 • Dataanalys: Om ni vill förbättra er produktionslinje måste ni förstå den. zenon samlar in en massiv mängd data, från produktionsinformation till energiförbrukning och larmutlösare. Den förenklar även sorteringen av denna data med ett integrerat filter och djupgående rapporteringsverktyg.
 • Mallar för rapportering: När det är dags att exportera denna data har våra rapporteringsfunktioner olika mallar så att ni kan rapportera på er OEE, analysera energidata eller dra nytta av andra specialiserade rapporteringsmöjligheter.
 • Arkivering av historiska data: Historiska data är en viktig del när det gäller att optimera er utrustnings prestanda. zenon kan leverera arkiv med historiska data och analyser med funktioner för veckovisa, månadsvisa eller årliga rapporter. 
 • Rollbaserad information: Olika anställda behöver olika information och zenon anpassar sig efter detta och visar information i enlighet med den roll användaren har. Oavsett om denne är i kontrollrummet eller på verkstadsgolvet med en surfplatta i handen så avgör användarens roll vad som visas på deras skärmar, så att denne kan fokusera på det som är viktigt för hans/hennes behov.
 • Integration av produktionslinjer: Heterogena produktionslinjer inkluderar maskiner från många olika tillverkare i olika åldrar och tillstånd. zenon för dem samman i ett system som är lätt att styra och samlar in data från all utrustning. Den hjälper er att få flexibilitet, så att ni kan justera er konfiguration för att möta behoven i en föränderlig bransch.
 • Hantering av flera platser: zenon går till och med att expandera in i en molntillämpning och dra data från flera olika platser, oavsett om de är i olika länder eller samma stad. Få live-data och styr över hela företaget.

 

Läs mer om zenon-mjukvaruplattformen

När det handlar om linjestyrning i livsmedelsindustrin kan zenon bidra med fördelar över hela er produktionslinje och verksamhet. zenon kommer från COPA-DATA, ett företag som är känt för innovation i den här branschen sedan 1987. Vi jobbar med att kontinuerligt förbättra zenon och regelbundet uppdatera dess logik och algoritmer för att möta behov som uppstår under utveckling.

Om ni vill veta mer om zenon kan ni ta kontakt med oss

KONTAKTA OSS

Download: Solution Leaflet

  Linjestyrning med zenon

Solution Leaflet

Linjestyrning med zenon

1.5 MB