Skontaktuj się z Ekspertem

Automatyka budynkowa z oprogramowaniem zenon

Ice Cream Factory

Automatyka budynkowa jest coraz częściej poszukiwanym rozwiązaniem na rosnące koszty utrzymania i potrzeby związane z zarządzaniem energią. Badania wykazują, że oprogramowanie do automatyzacji budynku kontroluje ponad połowę dużych budynków (tych o powierzchni większej niż 9 000 metrów kwadratowych) w Stanach Zjednoczonych. Rynek Azji Południowo-Wschodniej uważa się za najszybciej rosnący region pod względem automatyzacji budynków, ponieważ jest on głównym konsumentem energii. Niezależnie od lokalizacji, automatyka budynku z oprogramowaniem zenon pozwala kontrolować systemy obiektu, identyfikować koszty i możliwości oszczędzania energii.

 

 

Czym jest automatyka budynkowa?

System automatyzacji kontroluje układami elektronicznymi, elektrycznymi i mechanicznymi budynku. Jako rozproszony system sterowania łączy kilka systemów budynku w centralnej lokalizacji i umożliwia zarządzanie takimi elementami jak system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, systemy bezpieczeństwa i oświetlenie. Jako system sieci komputerowej, system automatyki budynkowej pozwala na komunikację między odrębnymi komponentami, platformami, językami i oprogramowaniem.

 

Automatyzacja budynku jest zbliżona do automatyzacji przemysłowej pod względem organizacji i ułatwienia komunikacji między odizolowanymi systemami. Tam, gdzie automatyzacja przemysłowa łączy różne roboty, maszyny i urządzenia w środowisku produkcyjnym, automatyzacja budynku łączy systemy w strukturze, aby utrzymać optymalne warunki.

 

 

Zalety oprogramowania do automatyki budynkowej

Zaletami automatyki budynkowej są:

 • Przegląd systemów: automatyzacja budynku zapewnia przejrzysty podgląd warunków eksploatacji i parametrów technicznych.
 • Oszczędność kosztów: wydajna eksploatacja systemów, które wymagają minimalnych napraw i przestojów i dzięki temu są bardziej oszczędne.
 • Wydajność energetyczna: oprogramowanie do automatyzacji budynków produkcyjnych zwiększa wydajność wszystkich systemów w budynku.
 • Mniej przestojów: automatyzacja wydłuża cykl życia sprzętu i zmniejsza ilość wymaganych napraw, co przekłada się na mniej przestojów i większą wydajność.
 • Mniej personelu: dzięki temu, że automatyka budynkowa steruje wszystkimi systemami z centralnego miejsca, do kontrolowania i utrzymania procesów w budynku można delegować mniej pracowników.
 • Większa produktywność pracowników: systemy automatyki budynkowej umożliwiają pracownikom skoncentrowane się na innych aspektach ich ról zamiast monitorowania wydajności budynku.

W jaki sposób zenon pomaga producentom żywności i napojów w automatyzacji budynku

Platforma oprogramowania zenon upraszcza automatykę budynkową i pomaga w osiągnięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i wydajności operacyjnej. Inżynierowie mogą wykorzystać oprogramowanie zenon do połączenia systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, bezpieczeństwa, oświetlenia i innych systemów w celu cyfryzacji procesów w budynku.

 

Funkcje automatyki budynkowej z oprogramowaniem zenon obejmują:

 • Panele obsługi i alarmowanie: awarie sprężonego powietrza, ogrzewania, zasilania i innych urządzeń są szybko zgłaszane i usuwane.
 • Gromadzenie danych: najważniejsze dane dotyczące wydajności zakładu są rejestrowane w centralnym hubie danych.
 • Raportowanie i wskaźniki KPI: kompleksowe analizy i raportowanie w oparciu o niestandardowe kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) pomogą Twojej fabryce osiągnąć wyznaczone cele.
 • Konserwacja zapobiegawcza: więcej informacji o pracy maszyn pozwala na naprawianie lub wymianę części przed wystąpieniem usterek.
 • Kontrolowanie wiadomości: przeglądanie wiadomości i bezpośrednie odpowiadanie zwiększa produktywność i zapobiega przestojom.
 • Archiwizowanie danych: przeglądanie starszych danych pozwala identyfikować trendy.

Dowiedz się więcej o automatyce budynkowej z oprogramowaniem zenon

Platforma oprogramowania do automatyzacji budynków produkcyjnych, taka jak zenon, zwiększa oszczędność energii i kosztów przy jednoczesnym zmniejszeniu przestojów. Firma COPA-DATA ma prawie 35 lat doświadczenia w dziedzinie automatyki budynkowej. W tym czasie stale ulepszała platformę zenon, aby mieć pewność, że będzie zawierać niezbędne algorytmy i rozwiązania logiczne.

 

Jeśli masz pytania dotyczące oprogramowania do automatyki budynkowej, skontaktuj się z nami już dziś!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI