Ogólna efektywności maszyn i urządzeń

Zwiększenie OEE z systemem zenon

Opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie, które bezpośrednio dotyczy wykorzystania systemów SCADA do zwiększenia ogólnej efektywności maszyn i urządzeń (OEE) przynoszące wiele korzyści przemysłowi spożywczemu.Overall Equipment Effectiveness...

White Paper

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

1.8 MB

Przemysł spożywczy znajduje się pod stale rosnąca presja rynku. Po wdrożeniu inwestycji i tak długo, jak istnieje zapotrzebowanie na produkty, zespoły produkcyjne znajdują się pod presją utrzymania jak najwyższej wydajności produkcji z wykorzystaniem istniejących urządzeń produkcyjnych i zachowaniem jak najniższych kosztów. Automatyka jest bezpośrednio związana z dynamiką produkcji i stoi przed wyzwaniem dostarczania coraz sprawniejszych i otwartych rozwiązań. W tym kontekście, oprogramowanie przemysłowe stanowi podstawę systemów, mających na celu zwiększanie efektywności produkcji.

  • Zwiększenie produkcji bez nowych inwestycji?
  • Czego należy oczekiwać od oprogramowania?
  • Jak wdrożyć system monitorowania wydajności maszyn i sprzętu?

Overall Equipment Effectiveness (OEE) with the zenon SCADA System

The solution is wide ranging and is relevant to all participants in the industry; whether end-users, integrators, or machine builders. Whether you have isolated machines, or integrated lines our production efficiency solution will help you optimize the effectiveness of your equipment.

 

Well known for delivering solutions that deliver value and require configuration rather than programming, our food and beverage production efficiency solution allows you to get more from existing investments by monitoring their effective utilization and their overall equipment effectiveness (OEE). More information can be found about our solution in an associated publication, “Increasing effectiveness in industrial F&B production... from challenge to solution”, where issues are discussed in detail using real-world examples in the industry. The publication is an invaluable source of insight into the application of software techniques to produce advantages for operations, quality, maintenance and regulatory compliance. Readers will find much useful content to enable them to deliver tangible benefits to their businesses.

 

Download the Whitepaper to get more Information!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI