Skontaktuj się z Ekspertem

zenon – zastosowanie w systemach magazynowania energii

Nowoczesne, rentowne systemy magazynowania odgrywają kluczową rolę zwłaszcza w kontekście energii odnawialnej, a ich znaczenie stale rośnie. Inteligentne sterowanie pozwala jeszcze bardziej zwiększyć wydajność, a oprogramowanie zenon Energy Edition oferuje pełen zakres funkcji do zarządzania systemami magazynowania: od konfiguracji projektów poprzez wizualizację i raportowanie, aż po archiwizację zgodnie z przepisami prawa.

Optymalne połączenie ze stacjami elektroenergetycznymi

 

Rozwiązanie jest w pełni przystosowane do połączenia systemu magazynowania energii z siecią publiczną za pośrednictwem stacji elektroenergetycznej. Oprogramowanie zenon obejmuje wszystkie potrzebne funkcje, takie jak przetwarzanie poleceń zgodnie z normą IEC 61850. W związku z tym pozwala zarządzać magazynowaniem energii i stacjami elektroenergetycznymi z poziomu pojedynczej aplikacji SCADA, bez potrzeby wykorzystania drugiego systemu.

Pełny przegląd funkcji oprogramowania zenon dla systemów SCADA

 

Oprogramowanie zenon standardowo oferuje pełną obsługę systemów SCADA. Użytkownik zyskuje jednocześnie przejrzysty podgląd całej sieci i zebranych informacji. Dane dynamiczne można wyświetlać indywidualnie w zależności od potrzeb. Widoki szczegółowe przedstawiają indywidualne podzespoły i informacje aż do poziomu pojedynczych pól.

Uczenie się poprzez praktykę z pomocą raportów i analiz trendów

 

Obecnie wiele systemów magazynowania energii elektrycznej to nowe instalacje, a operatorzy często dopiero uczą się ich obsługi. Oprogramowanie zenon ułatwia ten proces za sprawą solidnego narzędzia do raportowania. Wszystkie procesy i mierzone wartości są dokładnie rejestrowane i rzetelnie archiwizowane. Na podstawie zgromadzonych danych użytkownik może generować raporty, listy i analizy trendów, zyskując cenny wgląd.

Priorytetowe znaczenie bezpieczeństwa

 

Funkcje SCADA do zarządzania alarmami (np. obszarami alarmów) pozwalają szybko reagować na problemy i awarie. Przekroczenie określonych wartości granicznych wyzwala alarm, co z kolei powoduje włączanie zautomatyzowanych kroków zaradczych. W razie wystąpienia alarmów moduł Message Control aktywuje łańcuch komunikacji. Wyznaczeni pracownicy są informowani o problemie za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub połączenia telefonicznego (z odtwarzanym komunikatem). Jeżeli nawiązanie kontaktu z danym pracownikiem jest niemożliwe, system automatycznie informuje kolejną osobę z listy. Zapewnia to szybką reakcję w razie wystąpienia problemów.


zenon – zastosowanie w systemach magazynowania energii

Solution Leaflet

zenon – zastosowanie w systemach magazynowania energii

1.8 MB

zenon Energy Edition Product Information

Boilerplate

zenon Energy Edition Product Information

746 KB

zenon Energy Edition

Brochure

zenon Energy Edition

3.4 MB

Success Stories