Skontaktuj się z Ekspertem

Aktualna wersja zenon

 

Na tej stronie znajdziesz:  

 

Nowa wersja platformy oprogramowania zenon zwiększa wydajność i komfort użytkowania w kilku obszarach: inżynierii Smart Objects, bardziej wszechstronnej usłudze Web Visualization Service i zaawansowanym Report Engine. Dodatkowo, wiele usprawnień zapewnia lepszą łączność i otwartość, np. z LINUX lub GraphQL.

 

Wymienione tutaj najważniejsze funkcje to oczywiście tylko część tego, co może zaoferować zenon 12. Pełną listę nowych funkcji można znaleźć w informacji o wersji lub uzyskać od lokalnego przedstawiciela.

 

download zenon 12 ISO here (10,1 GB)

 

Udoskonalenia w zakresie inżynierii

 

Nasi programiści nieustannie pracują nad poprawą komfortu użytkowania oprogramowania zenon przez użytkownika końcowego oraz inżyniera. Szybszy i prostszy proces inżynieryjny można osiągnąć na przykład poprzez wielokrotny wybór i wielokrotną edycję krzywych trendu w celu szybszej adaptacji podczas projektowania. Ponadto możliwość bezpośredniego przejścia od komunikatu o błędzie w oknie wyjściowym do przyczyny błędu ułatwia rozwiązywanie problemów.

 

Inżynieria Smart Objects

Wiele ulepszeń w zenon 12 dotyczy Smart Objects. Co najważniejsze, od teraz Smart Objects mogą być chronione hasłem. Oznacza to, że wszelkie nieautoryzowane zmiany w obiekcie mogą być zabronione. Nie tylko zwiększa to bezpieczeństwo projektu, ale także przynosi korzyści w przypadku konieczności jego walidacji, ponieważ nie można wprowadzać dalszych zmian.

 

Smart Objects w zenon Service Engine

Smart Objects zyskują ulepszenia podczas ich parametryzacji, a także podczas korzystania z nich w zenon Service Engine. Kod zenon Logic w obrębie obiektu Smart Object można powiązać z określonym programem zenon Logic. Możliwe jest teraz podmienianie blokad. Ponadto w zenon 12 włączono obsługę elementów WPF, co pozwala na wykorzystanie bardziej zaawansowanych obiektów Smart Object w projekcie.

 

Plug & Produce z Module Type Package (MTP)

 

MTP Studio jest teraz natywnie zintegrowane z oprogramowaniem zenon 12. Ponieważ standard MTP wciąż ewoluuje, w oprogramowaniu zenon 12 obsługiwane są wszystkie nowo wydane części standardu (część 1 do 5.1), w tym mechanizm Service Apply i interakcja Service Operator. W oparciu o informacje zwrotne z rynku, zyskał również nowy wygląd i sposób działania, łatwe tłumaczenie językowe, opcje dostosowywania w celu zastosowania projektu korporacyjnego, obsługę receptury sterowania nadrzędnego ISA 88 oraz raportowanie.

Ulepszenia w zenon Service Engine

 

W zenon Service Engine dostępne są nowe możliwości tworzenia ilustracji i projektów, w tym nowe narzędzie 3D. Ponadto ulepszono wykres kaskadowy oraz jego kreator.

 

Jeśli korzystasz z Process Recorder, możesz teraz skorzystać z opcji dostosowania prędkości odtwarzania. Dzięki temu można szybciej znaleźć interesujący nas czas lub punkt i oglądać ważne wydarzenia w wolniejszym tempie.

 

Dodatkowo poprawiono wydajność eksportu SQL. Zarządzanie użytkownikami oferuje nowe i ulepszone funkcje, na przykład wpisy CEL związane z zarządzaniem użytkownikami.

 

Extend Trend

Rozszerzony trend zyskał ulepszenia w zakresie funkcjonalności i użyteczności: kolumna "Etykieta zasobu" może być wstawiona do listy krzywych, a format czasu w Extend Trend jest teraz bardziej elastyczny. Ponadto poprawiono style osi oraz krzywych w Extended Trend.

 

Częstotliwość odświeżania ETM (Extend Trend Module) jest teraz automatycznie zmniejszana po szczytowym obciążeniu, więc ręczne operacje resetowania częstotliwości odświeżania nie są już konieczne.

 

Automatyczne kolorowanie linii (ALC)

W przeszłości tworzenie aliasów ALC dla szczegółowych widoków na ekranie mogło być bardzo żmudne. W oprogramowaniu zenon 12 zostało to ułatwione, aby zaoszczędzić czas oraz wysiłek. Co więcej, ALC oferuje teraz rozszerzone opcje stylów.

 

Ulepszony Report Engine: Zaawansowane raportowanie i prezentacja danych

 

zenon Report Engine umożliwia zaawansowaną analizę procesów, zapewnienie jakości, optymalizację produkcji i raportowanie online. Teraz ocena statusu zmiennej umożliwia obliczenia zależne od statusu, takie jak wyraźne wykluczenie błędów komunikacyjnych. Jest to korzystne na przykład w przypadku wytwarzania energii słonecznej. Zaktualizowana kolorystyka w ocenie wartości statusu ułatwia wskazanie statusu na wykresach i tabelach w celu dalszej analizy kontekstowej.

 

Alarm Shelving i Process Recorder

 

Zarządzanie alarmami odłożonymi na półkę Process Recorder opiera się na zmiennej systemowej. Zmienna ta bezpiecznie i skutecznie wstrzymuje tymczasowo dezaktywowane lub opóźnione alarmy do czasu, aż będzie można się nimi odpowiednio zająć. Funkcja ta zwiększa możliwości Process Recordera w zakresie zarządzania alarmami i bezpieczeństwa procesów. Obsługa alarmów z wykorzystaniem półki Process Recorder pomaga użytkownikom uniknąć niechcianych alertów.

 

 

zenon i HTML5 z Web Visualization Service (WVS)

 

Web Visualization Service (WVS) oferuje możliwość korzystania z atrakcyjnych wizualnie i wysokiej jakości interfejsów człowiek-maszyna (HMI) lub rozwiązań monitorujących w przeglądarkach internetowych, takich jak Chrome, Firefox oraz Safari. W zenon 12 funkcjonalności WVS zyskały liczne ulepszenia.

 

Aby ułatwić inżynierię, w każdym projekcie można teraz określić, czy jest on przeznaczony dla WVS. Generuje to podpowiedzi w Engineering Studio, które w przejrzysty sposób przedstawiają, które komponenty projektu są obsługiwane w WVS, tj. które typy ekranów oraz elementy ekranu. Dodatkowo projekt jest sprawdzany pod kątem zgodności z WVS podczas tworzenia plików Service Engine.

 

Wszystkie obsługiwane typy ekranów mogą teraz dodatkowo wykorzystywać następujące elementy: przełączniki, wykresy słupkowe oraz wskaźniki punktowe.

 

Ekran Equipment Model (EQM) oferuje pełną obsługę funkcji związanych z Equipment Model, w tym możliwość filtrowania listy alarmowej i ekranów zdarzeń w celu uzyskania określonych informacji, których potrzebujesz. Dodatkowo można wykonywać funkcje powiązane z Equipment Modelingiem.

 

Menedżer grup receptur (RGM) umożliwia teraz edytowanie, odczytywanie i zapisywanie receptur w sieci. Ponadto ekrany klawiatury są teraz obsługiwane w trybie Write set value i połączone z RGM.

 

Dla użytkowników Energy Edition dostępna jest teraz obsługa ekranu Command Processing - umożliwiającego wykonywanie poleceń jednoetapowych.

 

Podsumowując, ta wszechstronna funkcjonalność umożliwia użytkownikom łatwą konfigurację oraz wizualizację ekranów, dostęp do danych i ich konfigurację oraz wykonywanie niezliczonych działań w ramach obsługiwanych typów ekranów.

 

Łatwe wyszukiwanie danych za pomocą interfejsu GraphQL

 

Od teraz możliwe jest wyodrębnienie najważniejszych informacji z zebranych danych za pomocą kilku kliknięć. Za pomocą interfejsu GraphQL można wyszukiwać metadane, alarmy, zdarzenia i przetwarzać dane. Dzięki zintegrowanemu narzędziu, które zawiera schemat bazy danych oraz dokumentację, GraphQL ułatwia przetwarzanie oraz automatyzację przepływów pracy i procesów biznesowych. Dostępny i zaimplementowany interfejs GraphQL jest szczególnie przydatny podczas wyszukiwania złożonych danych. Dzięki elastycznej składni zapytań wystarczy jedno zapytanie, aby uzyskać dokładnie te dane, których potrzebujesz. Ta elastyczność umożliwia dynamiczne oraz tymczasowe pobieranie danych w oparciu o określone wymagania i przypadki użycia. Do korzystania z interfejsu GraphQL wymagany jest zenon Report Engine lub zenon Historian 360.

 

zenon zaczyna wspierać system Linux

 

Zespół programistów COPA-DATA poczynił znaczne postępy w migracji zenon Service Engine do systemu Linux. Prostota wdrożenia, inżynieria i kompatybilność między edycją zenon Services dla systemów Windows i Linux to podstawowe wyzwania związane z migracją do systemu Linux. W zenon 12, zenon Service Engine może działać jako komponent do akwizycji i przechowywania danych, w oparciu o szereg już dostępnych sterowników. Inne dostępne usługi uruchomieniowe w systemie Linux to alarmowanie, alokacje, przechowywanie danych (historian) i zenon Logic Service (Integrated Solution). Service Engine w systemie Linux jest ściśle zintegrowany z zenon IIoT Services. W związku z tym wdrożenie projektu odbywa się za pomocą usługi Device Management Service. Co więcej, dane procesowe mogą być pobierane za pośrednictwem interfejsu REST API usług zenon IIoT. Integracja Data Storage Service umożliwia eksportowanie danych procesowych do pamięci masowej w chmurze.

 

Co więcej, OPC UA gateway umożliwia interoperacyjność i wymianę danych między różnymi systemami. Poprawia to integrację, wydajność oraz bezpieczeństwo komunikacji i transmisji danych w heterogenicznym środowisku przemysłowym.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej i zobaczyć, jak innowacje działają w praktyce? Kliknij tutaj.

zenon12 - HIGHLIGHTS - Energy & Infrastructure

Fact Sheet

zenon12 - HIGHLIGHTS - Energy & Infrastructure

603 KB

zenon12 - HIGHLIGHTS - Life Sciences & Pharmaceutical

Fact Sheet

zenon12 - HIGHLIGHTS - Life Sciences & Pharmaceutical

514 KB

zenon12 - HIGHLIGHTS - Food & Beverage

Fact Sheet

zenon12 - HIGHLIGHTS - Food & Beverage

751 KB

zenon12 - HIGHLIGHTS - Automotive Industry

Fact Sheet

zenon12 - HIGHLIGHTS - Automotive Industry

205 KB

 

 

VIDEO: Get a look at zenon 12