Ogólna efektywności maszyn i urządzeń

Zwiększenie OEE z systemem zenon

Opracowaliśmy kompleksowe rozwiązanie, które bezpośrednio dotyczy wykorzystania systemów SCADA do zwiększenia ogólnej efektywności maszyn i urządzeń (OEE) przynoszące wiele korzyści przemysłowi spożywczemu.Overall Equipment Effectiveness...

White Paper

Overall Equipment Effectiveness (OEE)

1.8 MB

Przemysł spożywczy znajduje się pod stale rosnąca presja rynku. Po wdrożeniu inwestycji i tak długo, jak istnieje zapotrzebowanie na produkty, zespoły produkcyjne znajdują się pod presją utrzymania jak najwyższej wydajności produkcji z wykorzystaniem istniejących urządzeń produkcyjnych i zachowaniem jak najniższych kosztów. Automatyka jest bezpośrednio związana z dynamiką produkcji i stoi przed wyzwaniem dostarczania coraz sprawniejszych i otwartych rozwiązań. W tym kontekście, oprogramowanie przemysłowe stanowi podstawę systemów, mających na celu zwiększanie efektywności produkcji.

  • Zwiększenie produkcji bez nowych inwestycji?
  • Czego należy oczekiwać od oprogramowania?
  • Jak wdrożyć system monitorowania wydajności maszyn i sprzętu?