Skontaktuj się z Ekspertem

Pełny zestaw informacji dla użytkownika

Ergonomia dla użytkownika [4/4]

Ergonomiczna obsługa oznacza również możliwość szybkiej i właściwej reakcji. Posiadanie odpowiednich informacji jest czynnikiem podstawowym w podejmowaniu właściwych decyzji. zenon oferuje optymalne wsparcie w odróżnianiu informacji istotnych od tych nieistotnych oraz aktywnym informowaniu użytkownika - od interfejsu HMI do poziomu zarządzania.Ergonomic Information

Fact Sheet

Ergonomic Information

99 KB

Rozdzielczości ekranów

Różne konfiguracje wyświetlania dla różnych komputerów PC bezproblemowo wyświetlają projekty na różnych typach monitorów o różnych rozdzielczościach.

Fast Facts

 • Dostarczanie informacji, niezależnie od używanego urządzenia
 • Gromadzenie danych, ich ocena i prezentacja
 • Raportowanie HMI aż do poziomu zarządzania
 • Dwukierunkowa komunikacja z systemami ERP

Trendy

Trendy są domyślnie wbudowane w oprogramowanie zenon i mogą wyświetlać zmienne w trybie online bez konieczności zapisu danych na dysku twardym. Kolory i formy wyświetlania zmiennych można dowolnie konfigurować. Wszystkie krzywe są skalowane w procentach zakresu pomiarowego.

 

Report Generator

Report Generator służy do dokumentacji, analizy i prezentacji danych procesowych. Np. jest generowany przy kompilacji projektu. Moduł ten jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem zenon oraz posiada łatwy w obsłudze interfejs. Możliwy jest także dostęp do wszystkich danych w trybie online oraz danych archiwalnych, takich jak alarmy i rekordy systemu zarządzania (AML/CEL) i danych receptur zenon. Tworzone raporty można wyświetlać, edytować, drukować czy eksportować.

Report Viewer

Nowa przeglądarka raportów Report Viewer, oferuje w pełni graficzne funkcje raportowania dla HMI oparte na technologii Microsoft Reporting Services. Niezależnie od tego, czy są to raporty seryjne, graficzne raporty statystyk alarmów, szybkie oceny produkcji lub oceny kluczowych danych. Przeglądarka raportów rozszerza generator raportów i uzupełnia funkcje aportowania interfejsu HMI w zenon.

Archive Revision

Archive Revision jest łatwym w użyciu narzędziem do monitorowania i przetwarzania danych archiwalnych. Dane są wyświetlane w czytelnei ułożonych listach: Data/godzina, nazwa zmiennej, wartość, jednostka, wartości graniczne. Archive Revision umożliwia bardzo szybkie filtrowanie danych.

Extended trend

Extended Trend to kompleksowe narzędzie do graficznego przedstawiania wartości w postaci krzywych. Umożliwia ono wyświetlanie zarówno zarejestrowanych danych historycznych (z archiwów lub danych na dysku twardym), jak i niezapisanych danych online.

 • Można wyświetlić dowolną ilość krzywych z różnym skalowaniem.
 • Na podstawie wartości węzłów przeprowadzana jest interpolacja.
 • Wartości z funkcji interpolacyjnej mogą być odczytywane za pomocą linijki (możliwe wyświetlenie dwóch linijek). Można także wyświetlić dwie osie czasu równocześnie oraz ustawić odświeżanie automatyczne.
 • Łatwa w użyciu funkcja wydruku etykiet wykresów Gantta.
 • Odczytywanie i przetwarzanie danych serwera SQL

Raportowanie zaawansowane

zenon Analyzer, program do Dynamicznego Raportowania Produkcji z zenon Product Family, oferuje zaawansowane możliwości dla wymagających zadań sprawozdawczych.

 • Wykorzystanie danych historycznych i danych czasu rzeczywistego
 • Przetwarzanie danych pochodzących z rożnych źródeł
 • Przetwarzanie danych zapisanych centralnie lub nie.
 • Obliczanie wskaźników KPI, takich jak OEE lub specyficznych wskaźników KPI
 • i wiele więcej.

Komunikacja pomiędzy systemami ERP i HMI

W wyniku możliwości bezpośredniej i dwukierunkowej komunikacji z systemami ERP, zenon jest przystosowany do przesyłania informacji z systemów ERP do poziomu HMI/SCADA. Umożliwia to na przykład stały przepływ informacji z działu planowania do działu produkcyjnego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI