Jak cyfrowa technologia może zmienić zakłady z branży spożywczej

Branża spożywcza szybko ewoluuje wraz z integracją nowych technologii Przemysłu 4.0. Cyfrowy postęp daje producentom możliwości, ale stawia ich także przed szeregiem wyzwań.

 

Co ważne, cyfryzacja nie jest celem samym w sobie; jest ona strategicznym narzędziem, które pomaga firmom osiągnąć wyznaczone cele. Zmieniający się krajobraz naszej branży pokazuje, że technologia to nie tylko postęp; musi być również środkiem do napędzania zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach. Witamy w przyszłości żywności i napojów, w której innowacja idzie w parze ze zrównoważonym rozwojem. 

 

Takie technologie, jak Internet Rzeczy (IoT), zaawansowana analityka danych, rozwiązania w chmurze i inteligentne czujniki, mogą zrównoważyć transformację zakładów produkujących żywność i napoje. Oferują korzyści takie jak: wyższa jakość produktów, mniejsze zużycie energii oraz optymaliowanie procesów. Coraz częściej ich wykorzystanie ma istotne znacznie dla zachowania konkurencyjności i zaspokajania wciąż zmieniających się preferencji konsumentów.

 

Dlaczego producenci z branży spożywczej powinni rozważyć wdrożenie cyfryzacji 

 

Branża spożywcza podlega cyfrowej transformacji. W związku z tym coraz więcej firm, od dużych korporacji po mniejsze marki, korzysta z technologii, aby gromadzić dane o swoich zakładach. Te informacje można wykorzystać w celu przekształcenia środowiska produkcyjnego i ponownego zdefiniowania sposobów funkcjonowania ich pracowników, procesów oraz zasobów w nowym środowisku. Więcej informacji na temat możliwego progresu w cyfryzacji można znaleźć w 41. wydaniu naszego magazynu dla klientów Information Unlimited

 

Fundamentem cyfrowej rewolucji są dane. Producenci mogą używać inteligentnych czujników do zbierania w czasie rzeczywistym danych dotyczących pracy urządzeń, ilości zużytej energii i wiele więcej .  

Te inteligentne czujniki są używane jako część systemów automatyzacji zakładów. Dane mogą być wykorzystywane w systemach OT oraz dostarczane do systemów IT w celu analizy w połączeniu z danymi historycznymi. Takie analizy dostarczają cennych informacji o tym, jak usprawnić operacje, od ogólnej efektywności maszyn i urządzeń (OEE) po zarządzanie energią.  

 

Te wszystkie informacje można załadować do chmury, aby mieć do nich dostęp z dowolnego miejsca i łatwiej udostępniać oraz wykorzystywać je do wprowadzania ulepszeń. 

 

Z pomocą takiego oprogramowania jak zenon możliwe jest zarządzanie wszystkimi tymi aspektami cyfryzacji produkcji w branży spożywczej. Platforma programowa zenon, do automatyzacji przemysłowej, do której można dodawać potrzebne funkcje i moduły, obejmuje HMI, SCADA, sterowniki PLC, Batch Control, alarmy, funkcje powiadamiania, raportowania i wiele innych. 

 

Niewykorzystanie potencjału danych zakładu oznaczałoby rezygnację z redukcji kosztów oraz wprowadzania ulepszeń. Ponadto, ponieważ coraz więcej firm zaczyna korzystać z tych technologii, firmy, które ich nie przyjmują, ryzykują pozostanie w tyle.

 

Znaczenie technologii cyfrowej w przemyśle spożywczym rozciąga się na wszystkie części procesu produkcyjnego. Ponadto ma ona wpływ na całą infrastrukturę zakładu, taką jak media, ścieki, automatyka budynków i systemy zarządzania danymi energetycznymi (EDMS). 

 

 • Zakup maszyn produkcyjnych i ich integracja: Digitalizacja pozwala, zintegrować różne rodzaje maszyn i systemów w zakładzie produkcyjnym oraz pomaga w tworzeniu bardziej spójnych operacji. Może ona także ulepszyć ogólną wydajność sprzętu, skrócić przestoje i poprawić stopień wykorzystania zasobów.
 • Przetwórstwo w branży spożywczej: Odpowiednie oprogramowanie pomaga również zoptymalizować operacje przetwarzania żywności. Z pomocą technologii cyfrowej producenci mogą zwiększyć produktywność i wydajność, znacznie zmniejszyć zużycie energii oraz poprawić i udowodnić jakość produktu.
 • Napełnianie i pakowanie: Oprócz wykorzystania danych do identyfikacji potencjalnych ulepszeń w procesach napełniania i pakowania, producenci mogą łączyć linie pakowania i linie produkcyjne celem znacznie wydajniejszego zarządzania zakładami. Automatyzację można wdrożyć w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności. Użycie właściwego oprogramowania z rozwiniętą komunikacją pozwala na szybkie skalowanie tych rozwiązań w całej fabryce.

Branża spożywcza ulega cyfrowej transformacji, przez co producenci w coraz większym stopniu wykorzystują dane do optymalizacji zakładów i procesów.

Subscribe to our newsletter

Subscribe to our newsletter
Be well informed

about F&B and COPA-DATA

 

 

Our customers

 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter
 • Subscribe to our newsletter

Zalety wykorzystania technologii cyfrowej w branży spożywczej 

 

Cyfrowa technologia na wiele różnych sposobów przekształca produkcję żywności i napojów. Oto kilka z korzyści, jakie zapewnia jej stosowanie: 

 

1. Wyższa jakość żywności i napojów 

Aby wyroby w branży spożywczej zostały dopuszczone i były bezpieczne do spożycia przez konsumentów, muszą spełniać regulacje oraz surowe wymogi jakościowe. Producenci żywności i napojów muszą ściśle kontrolować procesy. Cyfrowa technologia może pomóc w zapewnieniu jakości, a nawet wprowadzić pewne ulepszenia, pozwalające na poprawę ogólnej jakości żywności i napojów. 

 

Dane mają istotne znaczenie dla kontroli jakości. Dzięki cyfrowej technologii można śledzić różne rodzaje danych związanych z procesem produkcyjnym. Pozwala to na wykrywanie odchyleń, które mogłyby wywołać problemy z jakością w czasie rzeczywistym. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji seryjnej, w której wyroby są produkowane wsadowo, a nie pojedynczo. 

 

Jeżeli dojdzie do błędu, można użyć danych zgromadzonych w trakcie procesu produkcji, aby ustalić przyczynę. Zaawansowane rozwiązania mogą także umożliwić wizualne rejestrowanie i odtwarzanie procesów, w celu zapewnienia szybkiego oraz dokładniejszego rozwiązywania problemów. To z kolei może przyczynić się do zapobiegania ponownemu występowaniu błędów. 

 

Ponadto, dane w połączeniu z technologią ich analizy można wykorzystywać do odkrycia sposobów na podwyższenie jakości produktów i utrzymanie precyzyjnej kontroli procesów, niezbędnych do spełnienia norm jakościowych. Analiza danych historycznych może odkryć wzorce zapewniające wyższą jakość produktów, co pozwala na szybkie dostosowanie procesów produkcyjnych – nawet zdalnie. 

 

zenon pomaga gromadzić dane związane z jakością i precyzyjnie kontrolować procesy. Narzędzia Batch Control i Recipe Group Manager w oprogramowaniu zenon wspomagają tworzenie, zarządzanie oraz realizowanie receptur, kontrolowanie procesów i analizę produkcji. Platforma zenon udostępnia raporty z partii bezpośrednio po zakończeniu produkcji, co przyczynia się do zwiększenia wydajności procesu zapewniania jakości. Łatwa integracja oprogramowania zenon z innymi systemami, pomaga firmom w przewidywaniu i kontrolowaniu procesów w celu poprawy jakości. 

Kontrola partii w środowisku browaru jest równie ważną częścią portfolio marki zenon

2. Zoptymalizowane linie produkcyjne 

Zarządzanie liniami, przy użyciu cyfrowej technologii zapewnia lepszy wgląd w sterowanie liniami produkcyjnymi, dzięki czemu umożliwia optymalizację oraz osiąganie lepszych rezultatów. Nawet, jeśli dana linia składa się z różnych typów maszyn i urządzeń, dzięki rozwiązaniu takiemu jak zenon, możliwe jest zintegrowanie oraz wyświetlanie wszystkich danych w jednym systemie.

 

Pełna komunikacja między urządzeniami ułatwia odkrywanie sposobów na stopniową optymalizację linii. Pomaga również identyfikować zmiany i problemy, na które można natychmiast reagować i je poprawiać. 

 

Zgromadzone dane mogą być też podstawą dla analiz i raportów, które prezentują je w czytelny sposób i ułatwiają wprowadzanie potencjalnych ulepszeń. W związku z tym, że dane są gromadzone w czasie rzeczywistym, zespół produkcyjny może przeglądać informacje o bieżącej partii, alarmy i zdarzenia występujące w trakcie procesu, co pozwala na lepsze zarządzanie procesem i korygowanie wszelkich usterek.

 

Procesy produkcyjne generują ogromne ilości danych. Uzasadnione może być przechowywanie tych danych w chmurze. Przechowywanie danych w chmurze umożliwia łatwe łączenie danych z różnych źródeł, uzyskiwanie dostępu do danych z dowolnego miejsca oraz analizowanie danych bieżących i historycznych. 

 

Danych tych można użyć, przykładowo, do predykcyjnej konserwacji, która ocenia wydajności maszyn w celu określenia idealnego momentu na przeprowadzenie napraw oraz prac konserwacyjnych. Pomaga to obniżyć koszty konserwacji, skrócić przestoje i zwiększyć produktywność linii produkcyjnych. To z kolei przyczynia się do poprawy ogólnej wydajności sprzętu, usprawnienia zarządzania przepływem pracy, dokumentacji i innych aspektów.

 

3. Zintegrowane funkcje i zarządzanie zasobami 

Produkcja żywności i napojów może być skomplikowanym procesem, angażującym wiele różnych urządzeń, ludzi i zadań. Aby usprawnić ten proces, warto jest mieć w niego całościowy wgląd. Digitalizacja może to zapewnić, komunikując różne uczestniczące systemy i zbierając wszystkie dane w jednym miejscu.

 

Cyfrowa technologia umożliwia także kontrolę i modyfikację procesów bez potrzeby podchodzenia do fizycznych lokalizacji wszystkich istotnych elementów. Dzięki scentralizowanemu systemowi można przeglądać wszystkie istotne dane z dowolnego miejsca i zdalnie wprowadzać modyfikacje. 

 

Ta integracja pozwala usprawnić zarządzanie zasobami i zwiększyć ogólną wydajność sprzętu. Całościowy wgląd w operacje zapewniony przez dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu ułatwia identyfikację problemów, które mogą powodować obniżenie wydajności.

 

Pomaga również unikać błędów w produkcji i rozwiązać sytuacje awaryjne. Integracja takich funkcji jak listy alarmów, listy zdarzeń, widoki kamery, trendy i kluczowe wskaźniki wydajności pozwala użytkownikom otrzymywać, w czasie rzeczywistym, istotne informacje o występujących zdarzeniach. Umożliwia to szybką i skuteczną reakcję, zwiększając dostępność sprzętu i produktywność. 

 

Dzięki oprogramowaniu zenon można łatwo stworzyć "kokpit" do sterowania zakładem i zapewnienia jego optymalnej wydajności. Nie tracąc czasu na szukanie właściwych informacji - zamiast tego poświęcając go na wykorzystanie właściwych informacji w celu usprawnienia procesów. 

 

Technologia cyfrowa może też pomóc w wydłużeniu cyklu życia maszyn. Na przykład konstruktorzy maszyn mogą wykorzystać zenon jako rozwiązanie modernizacyjne, aby poprawić żywotność swoich maszyn przez ich modernizację za pomocą oprogramowania. Kompatybilność wsteczna platformy zenon z aplikacjami zapewnia większą elastyczność przy wymianie sprzętu.  

 

Maszyny można ulepszyć dzięki implementacji kompatybilnego oprogramowania, zamiast kupować nowe urządzenia, dzięki czemu firmy oszczędzają znaczną ilość pieniędzy i w dalszym ciągu korzystają z nowoczesnych technologii. 

 

4. ​​Minimalizacja zużycia energii  

Zmniejszenie zużycia energii w zakładzie produkcyjnym obniża koszty, a także pomaga zmniejszyć wpływ na środowisko. Korzyści te przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i wspierają firmy w przejściu na model Net Zero. Może to prowadzić do zwiększenia sprzedaży oraz inwestycji, a także skutkować większą lojalnością zarówno ze strony klientów, jak i pracowników. 

 

Śledzenie danych dotyczących zużycia energii może pomóc odkryć, że niektóre elementy wyposażenia pochłaniają nieproporcjonalnie duże zasoby energii. Może także wskazać nieoczekiwane skoki zużycia energii, które zazwyczaj są objawem problemu, np. błędów w działaniu maszyn. 

 

Śledzenie i analizowanie danych energetycznych jest istotnym elementem tworzenia systemu zarządzania energią zgodnego z wymogami norm, takich jak ISO 50001.

 

Cyfrowa technologia umożliwia automatyczną rejestrację danych energetycznych w czasie rzeczywistym, zwiększając dokładność i wydajność procesu rejestracji. Pozwala także łączyć te dane z danymi historycznymi. Te informacje można następnie wykorzystać w związku z panelami sterowania, listami alarmów oraz raportami.

 

Zastanówmy się: jaki jest związek między danymi produkcyjnymi a rzeczywistymi danymi dotyczącymi zużycia energii? Jak wypada to w porównaniu z innymi lokalizacjami produkcyjnymi? Jakie trendy i prognozy można przewidzieć na podstawie bieżących danych maszyny? Korzystając z oprogramowania zenon, można uzyskać dostęp do wiedzy, która w zrównoważony sposób usprawnia istniejący proces produkcyjny i pozwala dostrzec problematyczne obszary dzięki spersonalizowanym raportom.

 

Dzięki automatycznemu gromadzeniu danych można poświęcać więcej czasu na zwiększanie energooszczędności zakładów produkcyjnych a mniej na ręczne śledzenie danych. Cyfrowe podejście, w szczególności z wykorzystaniem tak wszechstronnej platformy jak zenon, umożliwia łatwiejszą synchronizacją danych energetycznych pochodzących z różnych systemów. Możliwe jest nawet śledzenie zużycia różnych źródeł energii, od elektryczności, przez gaz, aż do sprężonego powietrza. 

 

5. ​​Większa elastyczność w produkcji 

Cyfrowa technologia zwiększa elastyczność, z jaką producenci mogą monitorować i kontrolować procesy produkcyjne. A to wpływa na większą kreatywność, pozwala na zwiększenie różnorodności produktów oraz może przyspieszyć wprowadzanie ich na rynek. zenon jako system kontroli procesu zapewnia ogromny potencjał oraz oferuje wiele możliwości. Platformę zenon można łatwo wykorzystać i integrować w wielu obszarach przetwórstwa żywności oraz napojów.  

 

Chociaż zenon może być wykorzystywany do wielu celów związanych z produkcją w branży spożywczej, browary są doskonałym przykładem wdrożenia tych możliwości w praktyce. Dzięki platformie do automatyzacji, obsługującej różne rodzaje sprzętu i łatwo integrującej się z istniejącymi systemami, można cieszyć się swobodą korzystania z nowych technologii oraz wypróbowywania nowych pomysłów. Można testować nowe receptury szybciej i przy mnijeszych nakładach inwestycyjnych na sprzęt. Cyfrowa technologia pomaga także wydajniej kontrolować niestandardowe procesy warzenia, nawet w przypadku małych partii. 

 

W przypadku systemów kontroli procesu dla receptur bazujących na sterownikach PLC wdrażanie nowych receptur może być trudne. Platforma programowa zenon bazuje na normie ISA-88 w zakresie wsadowej kontroli procesów. Ta konfiguracja umożliwia elastyczne używanie sprzętu i wytwarzanie większej liczby gatunków piwa w jednym systemie. Dzięki temu browary mogą testować nowe receptury bez konieczności przezbrajania sprzętu.

 

Ta elastyczność umożliwia zakładom produkcyjnym efektywną aktualizację procesów i produktów w celu nadążania za zmianami na rynku. Oprócz nowych produktów, zenon umożliwia wprowadzanie nowych koncepcji utrzymania ruchu, procesów produkcyjnych oraz funkcjonalności. Wiele potrzebnych funkcji jest dostępnych natychmiast, co ułatwia i przyspiesza wdrożenie. Upraszcza to zarządzanie oraz konserwację oprogramowania, zmniejszając obciążenie związane ze szkoleniami i wsparciem IT, ponieważ wszystko jest zawarte w jednej platformie do zarządzania.

 

Prawdziwa wartość oprogramowania zenon wynika z jego uniwersalnych możliwości, które stają się wartością dodaną dla całego przemysłu spożywczego. Większa elastyczność podczas monitorowania i kontrolowania zapasów oraz procesu produkcji umożliwia wytwarzanie bardziej różnorodnego asortymentu produktów oraz szybsze i tańsze testowanie nowych pomysłów. W ten sposób zenon umożliwia podejmowanie zrównoważonych decyzji. 

 

Z oprogramowaniem zenon masz do dyspozycji jedną platformę, która może służyć do zarządzania we wszystkich tych przypadkach oraz zepewniajacą liczne korzyści. 

Cyfrowa technologia pomaga wydajniej kontrolować procesy browarnicze u klienta, nawet w przypadku mniejszych partii.

zenon — platforma programowa, która wspomaga produkcję w branży spożywczej  

 

Branża spożywcza przechodzi cyfrową transformację, w której oprogramowanie odgrywa znaczącą rolę. Nowe technologie oferują liczne korzyści dla wytwórców żywności oraz napojów, ale również zmieniają oczekiwania wobec branży i tego, co jest potrzebne, aby odnieść sukces. 

 

Dysponowanie właściwą technologią jest niezwykle istotne, aby jak najlepiej wykorzystać cyfrową rewolucję. zenon firmy COPA-DATA jest kompleksowym oprogramowaniem do kształtowania zrównoważonego biznesu przez innowacje i cyfryzację dla producentów żywności i napojów. 

 

zenon pomaga zmniejszyć zużycie energii, zwiększyć jakość produktów, zoptymalizować linie produkcyjne, zintegrować systemy i zwiększyć elastyczność procesów produkcyjnych. Można użyć go praktycznie w każdej fazie procesu produkcji i większych operacji, od produkcji przez pakowanie, aż do zarządzania energią. Umożliwia także wdrażanie automatyzacji, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) i innych rozwiązań Przemysłu 4.0.

 

Płynność procesów, uprawnienia pracownicze oraz niezawodna komunikacja między różnymi systemami OT i IT wymagają dojrzałych technologii sieciowych, jakie oferuje zenon. Ważne funkcje kontroli procesów oraz wszelkie informacje istotne dla produkcji są dostępne w sposób bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i systemów cyfrowych, zainstalowanych lokalnie lub w chmurze. 

 

Do pełnego wykorzystania zalet inteligentnej fabryki wymagane są elastyczne systemy, które komunikują się ze sobą w otwarty sposób. Czy jest to pozioma komunikacja między maszynami na poziomie produkcji, czy też komunikacja między czujnikami a chmurą, niezależna od producenta łączność z sieciami heterogenicznych środowisk produkcyjnych ma decydujące znaczenie dla sukcesu przedsięwzięcia. 

 

Platformę programową zenon stworzono z myślą o łatwej obsłudze i integracji z istniejącym wyposażeniem oraz systemami. Łączy ona rejestrowanie danych, działanie sprzętu i inteligencję biznesową w jednym środowisku, a także przetwarza dane z różnych operacji. Pozwala to w jak największym stopniu wykorzystać wszystkie informacje. Jest elastyczna, skalowalna i bezpieczna, dzięki czemu spełnia ciągle zmieniające się potrzeby współczesnych przedsiębiorstw. 

 

zenon Software Platform wyróżnia się w krajobrazie cyfryzacji, oferując wyraźne korzyści w zakresie integracji, utrzymania, zwinnych ulepszeń i zarządzania cyklem życia rozwiązań. 

 

Doskonała integracja: zenon wyróżnia się łatwością integracji z istniejącymi systemami. Ułatwia to spójną cyfryzację, minimalizując zakłócenia i maksymalizując wydajność. 

 

Wydajna obsługa techniczna: dzięki oprogramowaniu zenon utrzymanie staje się bardziej wydajne i łatwiejsze w zarządzaniu. Platformę zaprojektowano z myślą o uproszczeniu zadań związanych z utrzymaniem, skróceniu przestojów i zwiększeniu ogólnej niezawodności systemu. Ma to kluczowe znaczenie dla ciągłości operacji bez uszczerbku dla produktywności. 

 

Elastyczne ulepszenia: elastyczna struktura zenon pozwala na szybkie i adaptacyjne ulepszenia. Umożliwia organizacjom szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby technologiczne, dzięki czemu oprogramowanie pozostaje aktualne i dostosowane do dynamicznych wymagań cyfrowego krajobrazu. 

 

Niezawodne zarządzanie cyklem życia rozwiązania: platforma programowa zenon obejmuje kompleksowe narzędzia do monitorowania, aktualizacji i optymalizacji rozwiązań cyfrowych, wydłużając tym samym ich żywotność oraz przydatność. 

 

Włączenie oprogramowania zenon w proces cyfryzacji zapewnia nie tylko łatwą integrację, ale także wydajną konserwację, elastyczną adaptację i solidne zarządzanie przez cały cykl życia rozwiązania. To potężny sojusznik w poruszaniu się po labiryncie ery cyfrowej. 

 

Skontaktuj się z COPA-DATA już dziś, aby dowiedzieć się więcej 

 

zenon pomaga jak najlepiej wykorzystać cyfrową rewolucję, osiągnąć cele operacyjne oraz zwroty kapitałowe. Platforma programowa zenon, zawierająca szereg niezawodnych i elastycznych możliwości – od gromadzenia danych, przez analizę i raportowanie, aż do automatyzacji – jest wartościowym narzędziem dla każdego producenta żywności i napojów.

 

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami już dzisiaj

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI