Standardisering kontra flexibilitet

en svår balansgång?

Hur kan en reglerad miljö ge den flexibilitet som krävs för upprepade lanseringar av nya produkter samtidigt som anläggningens fulla prestanda utnyttjas fullt ut?

Vi visar hur du kan hålla dig flexibel – med zenon.Implementing Standards using zenon

IU Magazine Article

Implementing Standards using zenon

1.1 MB

 

  • Det kan finnas många anledningar till varför standardisering av produktionen är nödvändigt: Standarder är ofta lagstadgade
  • Med hjälp av standarder kan olika arbetsprocesser förbättras och vi kan få hjälp att öka TAK/OEE
  • Standarder är nödvändiga för att hålla en jämnt hög kvalitet

 

Standarder är förutsättningen för att uppnå säkra och repeterbara resultat. Standarder finns på alla nivåer: maskin-, system-, fabriks-, koncept- och företagsnivå.

Med zenon kan du bibehålla din flexibilitet och samtidigt uppfylla standarder.

 

zenon stöder standardiseringar med

 

för att bara nämna några exempel. och ger samtidigt frihet och flexibilitet genom

  • hårdvaruoberoende
  • plattformsoberoende
  • Process Gateway

 

och många andra egenskaper och funktioner. Detta innebär att zenon stödjer dig när infrastrukturen ändras, nya maskiner sätts in eller processerna förändras.

 

Mer informationer – ladda ner artikeln från "Information Unlimited"!

KONTAKTA OSS