Kontakta oss

Exakt och pålitlig rapportering

 

Vill du få insikter från befintliga data och utnyttja den fulla potentialen på din utrustning?

zenon Report Engine är enkel att installera, konfigurera och integrera med din befintliga utrustning. Den kan hämta, bearbeta och analysera data sömlöst från alla automatiserade produktionssegment på din utrustning och från många andra datakällor (inklusive manuell inmatning). Så du får inte bara information i realtid, du får också en helhetsbild av status och produktivitet på din anläggning.

 

  • Förbättra din effektivitet i produktionen
  • Optimera din energi- och materialkonsumtion
  • Eliminera resursslöseriet
  • Dra nytta av dynamiska rapporter, anpassade för att uppfylla dina behov
  • Beräkna både standard- och företagsspecifika KPI:er
  • Skapa toppmoderna riktmärken baserade på historisk produktionsdata

Varje enskild rapport är baserad på högkvalitativa data kombinerad med rätt metadata (t.ex. skiftplaner, larm/händelseklasser, utrustningsmodeller osv.). Med zenon Report Engine kan du vara säker på att de uppgifter dina beslut bygger på är korrekta.

 

Rapporter som tillhandahålls av zenon inkluderar OEEs (Total Equipment Effectiveness), konsumtionsanalyser, larmrapportering, effektivitetsrapporter och mycket mer. Skapa anpassade rapporter snabbt och enkelt och integrera företagsspecifika KPI-er eller annan information enligt dina behov.

 

Onödiga och oväntade stillestånd är irriterande - men kan undvikas. Med de predikativa analysalternativen i zenon kan du skräddarsy underhållet av din utrustning till dina verkliga behov. Detta minskar kostnaderna på lång sikt och gör din produktion smartare.

KONTAKTA OSS