Skontaktuj się z Ekspertem

Użyteczność dzięki możliwościom graficznym

Ergonomia dla użytkownika [2/4]

zenon zapewnia projektom HMI/SCADA unikalne możliwości graficzne. Możliwości wykorzystania gotowych aplikacji zostały znacznie rozszerzone. Efektem jest krótszy czas szkolenia użytkowników, dzięki intuicyjnej obsłudze, optymalnym czasom reakcji i najwyższym poziomem bezpieczeństwa. Właśnie w ten sposób użytkownicy odkrywają potencjał zarówno swój, jak i maszyn i urządzeń.Graphical Possibilities

Fact Sheet

Graphical Possibilities

91 KB

Obsługa za pomocą klawiszy i funkcji dotykowych

zenon oferuje liczne funkcje, które czynią obsługę projektów łatwiejszą, np. przy użyciu ekranów dotykowych i klawiatur membranowych. Do nawigacji używane są klawisze skrótów, tabulatory, klawisze kursora, dowolnie konfigurowalne przyciski. Działanie prawego przycisku myszy można symulować na ekranie dotykowym. Dzięki temu można używać także menu kontekstowe. Funkcje, zaznaczanie wybranego obszaru, przeciągnij i upuść zostały zoptymalizowane, aby zwiększyć użyteczność projektów zenon.

Multi-touch

zenon jest pierwszym systemem HMI/SCADA na świecie, który oferuje pełną obsługę gestów multitouch. Możliwe jest zatem wdrożenie nowych, innowacyjnych sposobów obsługi. Użytkownicy zyskują na doskonałej użyteczności i bezpieczeństwie działania.

Fast Facts

  • Obsługa za pomocą klawiatury, funkcji dotykowych i technologii mult-itouch
  • Pełne wsparcie dla DirectX 11
  • Ekrany animowane
  • Możliwość wykorzystanie zewnętrznych elementów graficznych poprzez format XAML

zenon Editor 2/2

Worldview

Z aplikacją zenon World View możliwe jest wyświetlenie ekranów synoptycznych, nie przystosowanych do trybu pełnoekranowego. Możliwa jest funkcja "zoom", przeskakiwanie do różnych obiektów czy sekcji, a także wyświetlanie detali w zależności od powiększenia. Funkcje dotykowe oraz multitouch pozwalają na swobodne przemieszczenie się po zenon World View.

 

Menu i klawiatury

Menu zgodne z systemem Windows zapewnia intuicyjną obsługę i umożliwia tworzenie projektów wyjątkowo przyjaznych użytkownikowi. Funkcje menu w oprogramowaniu zenon umożliwiają także obsługę dotykową oraz technologię multitouch.

Wsparcie dla DirectX 11

zenon jest pierwszym systemem HMI/SCADA na świecie, który oferuje pełne wsparcie dla DirectX 11, dzięki czemu oferuje maksymalną wydajność i dodatkowe możliwości graficzne. Na przykład wyróżnienie elementów ekranowych za pomocą efektów blasku i zmiękczania tła podczas wykonywania operacji. Ponadto, wsparcie DirectX 11 zmniejsza obciążenie procesora, ponieważ obliczenia związane z grafiką są wykonywane w procesorze graficznym (GPU). Wydajność całej aplikacji ulega zwiększeniu.

Elementy ekranowe

zenon posiada wiele zaprojektowanych "out of the box" elementów graficznych. Pozwala to na szybkie tworzenie obrazów synoptycznych i topologii obiektów.

Ekrany animowane

Efekty dynamiczne można stworzyć na kilka sposobów:

  • Elementy dynamiczne: przedstawiają zmienne procesowe w postaci graficznej (wartość analogowa, aktualny stan urządzenia itp.) lub efektów dynamicznych (zmiany kolorów, tła, animacja). Dynamizacja z wykorzystaniem właściwości elementów: dynamizację zależną od wartości zmiennych można ustawić bezpośrednio na poziomie elementów (położenie, rozmiar, zmiana koloru).
  • Automatycznie kolorowanie topologii systemu (ALC). Przykład wyświetlania systemu rur i ich aktualnego stanu.

Windows Presentation Foundation (WPF)

Elementy WPF umożliwiają podział grafiki i konfiguracji funkcjonalnej. Inżynier może wykorzystać elementy graficzne stworzone w innych aplikacjach importując je w postaci XAML. Następnie należy je tylko połączyć z żądaną funkcją, aby były gotowe do użycia. W ten sposób można zoptymalizować aplikację zenon Editor bez konieczności użycia innych aplikacji.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI