Kontakta oss

Solcellsautomatisering med zenon

 

Njut av att skörda solenergi med hjälp av professionell mjukvara för solkraftsautomatisering

När det gäller att öka energiförsörjningstäckningen med DER (distribuerade energiresurser) utgör solcellsanläggningar en lovande affärsmöjlighet för diverse intressenter som håller på med finansiella investeringar, byggnad, drift eller underhåll. Detta företags framgång avgörs i grund och botten av val av rätt teknik för operationell övervakning och styrning, såväl som kontinuerlig prestandaoptimering.

 

Använd zenon-mjukvaruplattformen för effektiv och säker drift av stora solcellsanläggningar – lokalt eller på distans. Systemet kan integrera alla typer av resurser i en sömlös driftshanteringslösning. Här kan du läsa om hur ni kan använda zenon för att åstadkomma solkraftsautomatisering:

 

 

Bygg er lösning med en stor uppsättning funktioner

zenon kan användas till flera tillämpningar i och kring solcellsanläggningar:

 • Solcells-SCADA: zenon integrerar alla resurser, såsom paneler, spårare, kombinationsboxar, växelriktare eller väderstationer. Systemåtkomst kan beviljas dynamiskt till olika intressenter på lokal, regional eller global nivå.
 • Integration av extraresurser, såsom ställverk eller elektriska understationer
 • Rapportering och avancerad analys för kontinuerlig processoptimering
 • Integration av system på högre nivåer, såsom mikronät, virtuella kraftverk eller kraftdatatjänster och utbyte med nätoperatörer

Funktioner och viktiga fördelar:

 • Färgdiagram för solsträngar
 • Realtids-KPI:er och instrumentpaneler
 • Växelriktare/spårare/meteorologistation, detaljerade vyer
 • Leverantörsoberoende uppkopplingsbarhet av enheter (t.ex. Sunspec MODBUS)
 • Larmhantering
 • Spårning av ändelsesekvens (SoE)
 • Integrerad historiker för långsiktig datalagring
 • Dynamisk analys och rapportering
 • Sömlös processerverredundans
 • Programmerbar mjuk logik (IEC 61131-3)
 • Mobil händelseavisering (E-post, SMS, VoIP)
 • Rollbaserad åtkomststyrning
 • Säker fjärråtkomst
 • IoT-gateway för molnintegration
 • Webbvisualiseringstjänst (HTML5)

Detta erbjuder zenon:

 • Högsta prestanda och skalbarhet som ger stöd till lokal anläggningshantering såväl som kontrollcenterintegration och molnbaserade lösningar
 • Hårdvaruoberoende genom stöd för alla relevanta kommunikationsstandarder
 • Effektiv drifthantering genom intuitiv HMI och omfattande resursintegrering
 • Teknisk enkelhet genom konfigurerbara funktioner, mallar och automatiserad utveckling
 • Hög cybersäkerhet och i programvaruutveckling i enlighet med IEC 62443-4-1 Secure Develoipment Process (SDL)

Dina fördelar:

 • Se till att era resurser ger maximala resultat och reagera snabbt på problem
 • Få avancerad insikt om processen och dyk ner på detaljnivå vid behov
 • Utvärdera prestandan på era solceller, identifiera benchmarks och implementera förbättringspotential på kontinuerlig basis (IEC 61724)
 • Tillhandahåll åtkomst till information för diverse intressenter från olika domäner

Börja med det nödvändiga och skala sedan upp er lösning steg för steg, när det behövs

 

Uppkopplingsbarhet och nätverkande

Om ni siktar på en integrerad lösning för hantering av solcellsanvändning ska inga enskilda komponenter åsidosättas. Även den minsta informationen kan vara tungan på vågen som ger er bättre resultat. Därför tillhandahåller zenon-mjukvaruplattformen en unik uppsättning protokolldrivrutiner och nätverksgränssnitt. Dessa gör det möjligt för er att ansluta er direkt till era resurser eller helt enkelt etablera en anslutning till omgivande tillämpningar och intressenter.

 

Totalt har zenon stöd för mer än 300 inhemska kommunikationsprotokoll. Här är ett urval:

 

Generiska automatiseringsprotokoll

 • OPC UA
 • Modbus
 • PROFINET
 • PROFIBUS
 • EthernetIP
 • CAN/CANopen
 

Proprietära enhetsprotokoll (PLC, PAC)

 • ABB
 • Siemens
 • Beckhoff
 • B&R
 • Rockwell/Allen Bradley
 • straton
 

Energi- och infrastruktursprotokoll

 • IEC 61850 klient/server och GOOSE
 • IEC 61850 Edition 2 (certifierad av DNV Süd)
 • IEC 60870-5 (101/103/104)
 • ICCP - TASE.2
 • DNP3 Master och utstation
 • IEC 62056-21 (Energimätare)
 

IT- och IoT-systemgränssnitt

 • Azure IoT Hub, Event Hub, Service Bus Queue
 • REST Webservices (leverantör som är oberoende av värdplattform)
 • Anpassa protokolltillägg genom .NET-drivrutinens API (anpassa MQTT-, AMQP-implementeringar osv.)
 • SNMP v3
 • Syslog
 

Med zenon kan du ansluta direkt till system på alla nivåer.

Standarder och verktyg för snabb projektrealisering

Modern automatiseringsutveckling tar stöd av standarder och verktyg som möjliggör enkel kombination av lösningskomponenter. zenon erbjuder kraftfulla metoder för att skapa mallar med stort funktionellt innehåll och precist justerbara gränssnitt. Till exempel stöder Solar PV SCADA Application Library i zenon enkel integration av enheter som växelriktare, kombinationsboxar och meteorologistationer, baserat på standarden Modbus SunSpec. SunSpec-standarden definierar en stringent, men ändå enkel datamodell för solcellsrelaterade enheter. Diverse enhetstillverkare har stöd för standarden. Därmed blir det lätt att integrera dessa enheter i zenon.

 

 

Säkerställande av topprestanda

Ekonomisk drift är avgörande för att uppnå önskad avkastning på en investering. För att använda er utrustning effektivt krävs konstant övervakning av alla berörda resurser, men även annan data som omgivnings- och väderförhållanden. Generativ kapacitet såväl som generativa mål måste vara tillförlitligt balanserade. zenon-mjukvaruplattformen gör det möjligt för er att hålla koll på alla prestandaaspekter av er solcellsanläggning. Realtidsdata såväl som långsiktig historik och förutsedda värden går att införliva flexibelt i ett effektivt system för prestandautvärdering. Lagringen av processdata i öppna format och flexibelt utbyte av arkiv via öppna gränssnitt eller molnbaserad lagringsmedia gör det möjligt för er att konfigurera en adaptiv lösning. Med detta går det att enkelt bygga system för prestandaövervakning i enlighet med standarder som IEC 61724 för övervakning av solcellssystems prestanda och konstant förbättra denna.

Med zenon kan du jämföra data med KPI:er, vilket gör din produktion mer kostnadseffektiv.

Säkerhet

Att säkerställa konfidentialitet och strikt integritet för er lösning blir en viktig del i moderna energitillämpningar. Men att åstadkomma en hög nivå av cybersäkerhet blir inte det. zenon kopplar samman perfekt med alla miljöer, vilket inbegriper egenskaper för modern OT- såväl som IT-säkerhet. Diverse funktioner, som central användarautentisering och auktorisering, protokollkryptering, central loggning eller igenkänning av filmanipulering går att använda i denna kontext. Dessutom passar zenon perfekt för att fungera i kombination med de senaste säkerhetsverktygen. Prata med våra experter för att få reda på hur man åstadkommer en säkerhetslösning med zenon ergonomiskt.

 

zenon ger dig viktig teknik för att skydda din anläggning mot cyberattacker.

Är du nyfiken på hur er lösning för solcellsautomatisering skulle se ut med zenon?

Få mer information om hur zenon kan hjälpa er att nå en högre nivå för verksamheten, kontakta oss idag.

 

KONTAKTA OSS

 

 

Success Stories