Produktions- och stopptidsanalyser med zenon

Produktions- och stopptidsanalyser med zenon

Central och konsekvent övervakning av anläggningen

zenon används mer och mer inom fordonsindustrin som effektivt informationssystem för att skapa nyckeltal och analyser där det behövs. zenon ger mätbara vinster för fordonsindustrin – från omedelbar tillgång till produktionsdata till begripliga analyser av långa tidsserier.


Snabb bearbetning och analys av händelser och larm bidrar omedelbart till produktionens kvalitet inom fordonsindustrin. En Report Engine hjälper fordonstillverkaren vid statistisk utvärdering av larm och sökning efter flaskhalsar i anläggningen. Allt efter behov kan användaren anpassa statistiken individuellt och t.ex. visa störningsorsaker och antal störningar – som tabell, grafik, vid fastlagda tidpunkter vid skiftets slut, olika skift osv. Optimeringspotentialer kan identifieras mycket snabbt och därför är produktionsförluster och stilleståndstider förhindras i framtiden.


För styrningen och optimeringen av tidkanaler använder sig fordonstillverkarna av en Production and Facility Scheduler för att hantera arbetstidsmodeller. Denna omfattar inte bara tiderna för skift utan även pauser och rengöring av arbetsplatsen. Arbetstiderna kan klassificeras och grupperas och resultaten kan användas i produktionsanalyserna.


Biltillverkarna använder sig av verktygen i modulen utökad trendning (Extendet trend) och rapporteringen för att presentera nyckeltal och andra statistiska beräkningar både i form av tabeller och diagram. Sömlös åtkomst av både online- och arkivdata är möjliga för både larm och händelser (larmning och kronologisk händelselista).

KONTAKTA OSS