Kontakta oss

Dataregistrering

data recording

zenon har omfattande verktyg för arkivering och rapportberedning. Du förfogar alltid över exakt arkiverade och upparbetade datasamlingar och har därmed en gedigen bas för kompetenta och snabba beslut. De mångsidiga funktionerna hos zenon dataregistreringen tillåter dig att implementera individuella krav utan extra programmeringsarbete.

Registrering

zenon arkivservern registrerar processdata kontinuerligt och arkiverar dessa efter önskemål – utan några som helst sifferbegränsningar. Ett arkiv kan ha valfritt antal och typberoende variabler (binärvariabler, numeriska variabler, stringvariabler). zenon skiljer mellan tre arkivtyper:

  • Vid ändring av värde: Vid var ändring av värdet på en variabel registreras värdet som ändrats. Överflödiga poster vid snabbt variabla värden kan man undvika med en hysteres.
  • Cykliskt: registrerar alla arkivvärden cykliskt. Cykeltiden kan vara en sekund minimalt.
  • Händelsestyrd: På den positiva flanken av en triggerbit registreras alla arkivvärden.


Smart Data Storage

Fact Sheet

Smart Data Storage

113 KB

Tidsstämpel

Var datapost, som sparas i ett arkiv, innehåller vid sidan av variabelvärde även en tidsstämpel i millisekunder och variabelstatus. Därmed kan man alltid inordna data historiskt och därmed analysera korrekt. zenon arbetar internt generellt med en upplösning på 1 millisekund, även med externa tidsstämplar.

Fast Facts

  • obegränsat antal arkiv - fritt skalbar
  • Arkiven arbetar parallell
  • olika arkivtyper arbetar parallell
  • Tidsstämpling i millisekunder
  • full redundansduglighet
  • höga prestanda genom eget binärfilformat
  • Integrering med zenon Analyzer

Arkivfiler och export

Arkivfiler sparas av zenon i ett eget binärformat. Detta gör arkiven extremt snabblästa. Så kan de för redundanta system anpassas, förvaltas och data kan inte manipuleras externt. Det senare är ett av de viktigaste kraven ur FDA 21 CFR Part 11. Alla data kan dessutom sparas i formaten CSV, dBase, XML eller i en SQL-databas. Vid lagring i en SQL-databas sker detta i klartext och kan läsas tillbaka under hela zenon runtime.

Cyklisk arkivuppläggning och utlagring

zenon delar upp arkiv cykliskt till enskilda arkivfiler. För att ett arkiv inte skall bli oändligt stort och dessutom förbli hanterbart kan följdarkiv komprimeras. Tidsintervallet kan ställas in fritt. Arkiven kan emellertid även startas och stoppas genom funktioner, t.ex. vid en skikt- eller batchväxling. För att spara plats på datamedia, kan arkiven automatiskt utlagras i format som XML, CSV eller dBase samt kopieras eller raderas på Backup system.

KONTAKTA OSS