Kontakta oss

Översikt, effektivitet och snabbhet

Ergonomi i zenon nätverket [1/4]

Optimalt nätverkssamarbete ger översikt, effektivitet och snabbhet – och är en förutsättning för ergonomisk manövrering av anläggningen. zenon förfogar över omfattande nätverksegenskaper som kan aktiveras per musklick. Server, standby och klienter konfigureras med några få musklick. Nätverket aktiveras med ett musklick. Så kan man bygga upp nätverk på nolltid.Network Overview

Fact Sheet

Network Overview

89 KB

Kommunikation i nätverket och över hela världen

Automation behöver säker datatillgänglighet och processkontroll – inom företaget och över hela världen. zenon är optimalt förberedd på detta. Det kommunicerar över olika nätverksstrukturer och ställer information till förfogande över LAN, WAN och Internet.

Fast Facts

  • central datahantering
  • enkelt underhåll och skötsel av projekt
  • online efterladdning
  • mjuk redundans
  • spontan datatrafik/få data
  • vertikalt och horisontellt integrerad

Plattformsoberoende

zenon arbetar med alla aktuella Windows- och webbaserade system från Windows CE över Windows XP/7/Server 2003,2008 inklusive 64-bitars versionerna, upp till WWW. Plattformsoberoendet visar sig redan vid projekteringen som en avgörande egenskap för framgång: ett projekt för alla plattformar. Plattformsoberoendet ger emellertid även fördelar vid nätuppkopplingen av olika anläggningar.

 

Projektering "out of the box"

Den kompletta zenon tätverkstekniken är fullständigt integrerad i zenon, inklusive redundans. Detta betyder att du även här arbetar med principen "konfigurering istället för programmering" och upprättar nätverken med några få musklick. Denna teknik är ledande och enastående på marknaden.

Remote Transport

Med "zenon Remote Transport" kan man transportera zenon projekt till var dator och CE terminal i nätverket per musklick. Dessutom kan startprojektet ställas in och zenon runtime startas eller stoppas från en annan plats. Utöver detta kan Remote Transport utläsa systeminformationer, begära logfiler och starta operativsystemet igen. Fjärrtransporten understödjer även Online-efterladdning. På detta sätt överförs en aktuell projektändring och övertas online utan nystart av runtime.

Nätverk

Även i nätverket är alla zenon stationer plattformsoberoende. Därför kan t.ex. en CE-terminal vara både klient eller server. Alla nätverksfunktioner som t.ex. anpassning för projektdata eller central datahantering står utan skillnad till förfogande.

Klient och server: alltid aktuell

I zenon nätverket står data aktuellt och säkert till förfogande för alla moduler. Om ett projekt ändras på servern, så hämtar klienten automatiskt alla aktuella data online, utan att behöva stoppa runtime. Detta fungerar även för CE-terminaler, PDA eller i webben.

Nätverksövervakning

zenon ger sömlös systemövervakning i nätverket, och kan därför reagera snabbt och korrekt på alla tillstånd i nätverket. Ombord befinner sig zenon interna systemmeddelande, vilka protokolleras automatiskt i CEL.

Security

zenon provides comprehensive protection from unwanted data loss and from unauthorized access. With the integrated security options, you can integrate zenon into your existing security set-up without additional costs. Security in zenon has been at the forefront of design for a long time, with continuing internal and external research projects and in-house development at the COPA-DATA headquarters.

KONTAKTA OSS