Kontakta oss

Multi-touch med zenon

HMI/SCADA applikationer med multitouch

multi touch with zenon

Multi-Touch applikationer används sedan ett par år med framgång på smartmobiler och surfplattor. Med zenon används nu denna revolutionerande teknik även på Human Machine Interfaces (HMI) och SCADA applikationer!
Här är perspektivet öppet uppåt vad gäller anläggningarnas användarvänlighet och manöversäkerhet.Multi-Touch with zenon

Fact Sheet

Multi-Touch with zenon

802 KB

Fördelar med Multi-Touch i HMI-applikationer på manöverstationerna/manöverpanelerna

 • maximal manöversäkerhet
 • ökad användarvänlighet
 • kortare utbildningstider genom intuitiv manövrering

och mycket mer!

Fast Facts

 • Använd Multi-Touch gester med zenon projekt
 • HMI applikationer med Multi-Touch på Operator Panel
 • Öka manöversäkerheten
 • optimal användarvänlighet
 • intuitiv manövrering och kort utbildningstid

zenon with Multi-Touch

Innovativa manövreringskoncept

Med multitouch är det möjligt att omsätta innovativa manövreringskoncept. Menystrukturer som man inte längre kan överblicka avlöser man med rullbara symbollistor (Docks). För att presentera relevant information för var användare, kan t.ex. processbilder i runtime gestaltas individuellt per dra-och-släpp.

 

Ökad manöversäkerhet

Intuitiva manövreringskoncept förkortar utbildningstiden och minskar antalet fel vid manövreringen. Även mindre erfarna operatörer kan manövrera projekt bekvämt, enkelt och säkert. Med multitouch är funktioner som t.ex. tvåhandsmanövrering möjliga. Vissa aktiviteter kan endast utföras med båda händerna. Därmed undviker man oavsiktliga aktioner och samtidigt säkerställer man att båda händerna befinner sig på pekskärmen.

Exempel på användningen av multitouch-gester

 • drag med två fingrar för att växla mellan olika anläggningsbilder
 • zoomning av anläggningsbilder med två fingrar (pinchen)
 • Dra och släpp enskilda skärmelement i runtime; t.ex. för att skapa en personlig skärm på HMI bestående av flera element
 • fastlagda funktionsgester; t.ex. kvittering av ett larm genom att bocka för med ett finger
 • Tvåhandsmanövrering på pekskärmen (manöverpanelen); t.ex. för säkerhetsrelevanta inmatningar

... och många andra användningssituationer

KONTAKTA OSS