Kontakta oss
Production and Facility Scheduler (PFS)

Production and Facility Scheduler (PFS)

Tidsstyrningen av produktionsförlopp skall vara exakta, flexibla och enkla att utveckla. Production & Facility Scheduler (PFS) är komplett integrerad i zenon. Denna fabrikskalender styr anläggningar och produktionsprocesser exakt beroende på datum, tid, händelse och produktionsstatus. På anläggningar med stora förbrukningsmängder kan man snabbt uppnå avsevärda insparningar (t.ex. energiförbrukning).Production and Facility Scheduler...

Fact Sheet

Production and Facility Scheduler (PFS)

350 KB

zenon Production and Facility Scheduler (PFS)

PFS utför användardefinierade aktioner vid fasta eller relativa kopplingstider. Till exempel öppnar den en funktion eller ställer in börvärden. Dessa aktioner utförs allt efter definition en gång eller cykliskt. De utförs vid en fast tidpunkt eller definieras relativt. Relativa tider som t.ex. produktionsstart/-slut, pauser eller skiktstart/-slut sammanförs med zenon tidsmodellen (t.ex.: 40-timmars vecka). Ur detta beräknas tiderna för utförandet. Vilka aktioner på vilket sätt tidsmässigt förknippas med varandra står i de så kallade tidtabellerna. Subtidtabeller innehåller automatiskt tiderna för överordnade tidtabellen och kan utökas med ett eget tidsmönster. Kalendern förknippar tidsmodellerna med tidtabellerna och visar dessa översiktligt.

Fast Facts

  • fullständig integration i zenon
  • kan utvecklas i zenon editor eller i zenon runtime
  • fullt nätverksduglig
  • redundant utförbar
  • flexibelt konfigurerbar och utökningsbar
  • omfattande hantering av användarrättigheter

Central styrning av kompletta fabriker

zenon kan även lätt styra en hel fabrik med PFS. Därför grupperas sammanhörande enheter till anläggningar: t.ex. byggnaderna för ett produktionsföretag. Byggnader eller produktionsrelaterade detaljer
efterbildas då logiskt.

 

zenon Scheduler

PFS-basfunktionerna ingår redan i standardomfattningen till zenon som "zenon Scheduler". Över ett bekvämt användargränssnitt ger schemaläggaren (Scheduler) en klart strukturerad översikt i kalenderform. Även schemaläggaren är nätverksduglig och komplett inbunden i redundanskonceptet.

KONTAKTA OSS