Kontakta oss

ISA 88-satsstyrning med zenon i läkemedelsbranschen

Optimera processer i satsproduktion med zenon

Produktion via satsprocessen är standard i läkemedelsindustrin. En kombination av flexibilitet och efterlevnad, fullständig spårbarhet, konsekvent kvalitet och tillförlitlighet är de viktigaste utmatningarna som du kan ta dig förbi med zenon.

 

Du kan lita på zenons mjukvaruplattform under satsbaserad produktion i t.ex. förberedelse- eller blandningsområden (processautomatisering). zenons ISA 88 satsstyrning erbjuder en snabb, implementering oberoende av maskinvara, sömlös integration och utmärkt användarvänlighet. zenon ger dig kontroll över hela processen och hjälper dig att optimera produktionen.

 

 

Vad är ISA-88?

ISA-88 är en standard som introducerats av International Society of Automation. Denna standard har som mål att tillhandahålla riktlinjer för design och struktur av satsstyrningssystem för att säkerställa en gemensam förståelse bland tillverkare. Den framställer reglerade datastrukturer för effektiv kommunikation mellan satskomponenter och den definierar viktig terminologi inom satsstyrning.

 

Standarden ISA-88 undersöker även systemarkitektur för satsstyrning från en fysisk och funktionell utgångspunkt. Den fysiska modellen tittar på den hierarkiska strukturen för datakommunikation och styrutrustning. En process utgörs av steg, som består av operationer som kräver åtgärder.

 

Den funktionella modellen undersöker de olika typerna av styrning: schemaläggning, recepthantering, regelmässig kontroll, sekventiell kontroll och system för säkerhetsförregling. Hur interagerar dessa typer av styrning och vad behöver var och en av dem för att lyckas? I slutänden vill ISA-88 ringa in nödvändigheten med ett effektivt satsstyrningssystem. Om du monterar ner dess olika aspekter definierar ISA-88 alla de nödvändiga komponenterna och processerna.

 

 

Utmaningarna med processautomatisering

En av de största utmaningarna i läkemedelssektorn är att kombinera produktionsflexibilitet med användning av validerade automatiseringssystem i som följer aktuella GMP-bestämmelser.

 

Med ett ISA 88 satssystem är det möjligt att dela upp de elementära kontrollfunktionerna för enheterna som utgör utrustningen (som vi kallar för faser) från sekvenser av faser som är nödvändiga för produktionen (som vi kallar för recept).

 

På detta sätt är det endast möjligt att validera de enskilda faserna en gång. Varje produkt har ett annorlunda recept som består av en annorlunda sekvens av faser. Med detta tillvägagångssätt valideras bara recepten, inte faserna.

 

Det blir därför möjligt att göra olika produkter genom olika recept, vilket förenklar valideringsfasen drastiskt.

 

Genom ISA 88-satsstyrningen är det därmed möjligt att maximera flexibilitet och effektivitet för installationen medan validering garanteras.

 

 

Dokumentation på papper

Föråldrade processer förlitar sig vanligtvis på mänskligt ingripande. Även om det kan vara en stor tillgång att ha ett dedikerat team på din produktionslinje kräver vissa jobb maskinautomatisering. Om ni dokumenterar data på papper finns potentiella problem. Pappersdokumentation kan leda till förlorade filer i det långa loppet och minskad effektivitet. En människa kan bara hålla reda på en viss mängd information i en process.

 

 

Saknade data

När du räknar med att en person håller koll på data kommer denne troligtvis att sakna information. Detta problem har inte nödvändigtvis med oaktsamhet att göra, bara den mänskliga faktorn. Saknade data påverkar er information på ert satsstyrningssystem och skadar er produktivitet. Automatiserade maskiner kan hjälpa er att fylla luckorna som människor missar.

 

 

Dataförvärv och rapportering

Under exekveringen av satsprocessen är det viktigt att förvärva avgörande processparametrar och upptäcka undantag som kan förekomma.

 

Det är därför viktigt att systemet inkluderar historik, avvikelsedetektering och spårningsfunktioner för granskning.

 

Vid slutet av satsen är det nödvändigt att generera en rapport som tydligt presenterar all användbar information som krävs för att förstå processförloppet och känna igen eventuella undantag.

zenons satsstyrning är ISA 88-förenlig och separerar processen från den operativa nivån

Fördelarna med att använda zenon för ISA-88-processautomatisering

Regelefterlevnad

zenon uppfyller internationella regler såsom FDA 21 Part 11 eller EU bilaga 11. Efterlevnad åstadkoms bara via konfiguration och utan programmering, såsom specificeras av kategori 4 i ISPE GAMP5-riktlinjen. Konfigurerbarhet möjliggör inte bara regelefterlevnad, utan gör även denna så enkel och effektiv som möjligt. Detta sparar tid och kostnader under implementering, underhåll och expansion och förhindrar fel under projektkonfigureringen.

 

zenons satsstyrning är ISA 88-förenlig och separerar processen från den operativa nivån.

 

Testa och ändra recept utan programmeringskunskaper

Processledare kan intuitivt skapa och anpassa recept via det grafiska användargränssnittet utan att ha programmeringskunskaper. Denne kan välja ett förenklat redigeringsläge i form av en "Matrisvy" eller en mer kraftfull funktionstabell för förfaranden (PFC).

 

Testen av recepten genomförs helt enkelt genom läget "Test" där det är möjligt att verifiera exekveringen av receptet och eventuella onormala tillstånd.

 

Skalbart produktionssystem

Tack vare skalbarheten och flexibiliteten av satsstyrningen kan du både styra enskilda processer och hela produktionssystemet i zenon. Utökning av utrustningen är inte heller något problem. Starta exempelvis med en isolerad process och utvidga gradvis systemet till en eller flera satsprocesser och sedan till en homogen och fullständigt integrerad miljö – inklusive molnanslutning, rapportering, mobila lösningar och mycket mer. Tack vare de talrika gränssnitten kan du ansluta olika varianter av maskinvara och programvara.

 

zenon är öppen. Tack vare de olika drivrutinerna kan du ansluta många olika industrisystem, utrustning, maskiner och mätutrustning, oberoende av tillverkare och oberoende av om den redan finns eller är ny. Detta ger dig en holistisk syn på hela produktionsprocessen.

 

Även befintliga styr- och övervakningssystem kan integreras i zenon och på så vis förbättras eftersom zenon lägger till tekniker och funktioner till ett befintligt system.

 

Flexibla produktionsmöjligheter

Att använda zenon för satsproduktion är också perfekt för att på ett effektivt sätt producera små kvantiteter av olika farmaceutiska produkter med en utrustningsuppsättning. Så snart systemet valideras en gång kan du ändra recept på den här grunden utan att behöva validera på nytt. Detta möjliggör en snabb och ekonomisk förändring av varje ny produkt. Resultat: Er produktion blir mer flexibel och lönsam.

zenon uppfyller internationella regler såsom FDA 21 Part 11 eller EU bilaga 11

Snabb rapportering

Tack vare den fullständiga integrationen av satsprocessen registreras och analyseras produktionsdata samtidigt. Detta ger de rapporter som behövs för att omedelbart godkänna satsen efter att processen har avslutats. Samspelet mellan automatiserade och manuella processer är inte något problem med satsstyrning i zenon. Personalen kan manuellt mata in parametrar i systemet, samtidigt som de automatiserade processerna är anslutna via gränssnitt. Detta gör att du manuellt och automatiskt kan analysera insamlad data parallellt. Operatörerna drar nytta av det grafiska gränssnittet med hög användbarhet vilket, exempelvis, sköts via en pekskärm på surfplattor.

 

Du kan dessutom dra nytta av analysverktyg och åtskilliga rapporteringsalternativ i zenon. Genom att göra detta ökar du nyttan och får ut allt mer av ditt befintliga system.

 

MES-, ERP-system och integration av satsexekvering

zenon använder sig av nativa gränssnitt för att interagera med MES- och ERP-system. Detta möjliggör ett smidigt dataflöde mellan IT-system och systemexekvering, vilket för manuella mellansteg överflödiga. Det skapar en homogen miljö där satsproduktion kan utföras säkert och effektivt.

 

 

Kontakta COPA-DATA för ISA-88-processautomatisering

zenon är den mjukvara ni behöver för förenklad ISA-88-processautomatisering. Med flexibiliteten i processdesign, säkerhet av hög standard och enkel användning, zenon erbjuder alla verktyg ni behöver för att leva upp till standarden ISA-88. Befria era arbetare från datarapporteringen med höga insatser och låt dem fokusera på effektivitet medan ni ändrar sättet som ni hanterar satsstyrningssystemet.

 

Med över 30 år i branschen har COPA-DATA mjukvarukunskaperna för att tillhandahålla en tillförlitlig produkt. Vi förbättrar zenon kontinuerligt för att säkerställa att den har nödvändig logik och algoritmer för idealisk funktion.

KONTAKTA OSS