Kontakta oss

Mjuk redundans och cirkelredundans©

Ergonomi i zenon nätverket [3/4]

Full datasäkerhet, maximal tillgänglighet utan stilleståndstider och garanterat utan dataförlust. zenon nätverksteknik med mjuk redundans och cirekelredundans gör detta möjligt. zenon övertygar emellertid inte bara tekniskt utan även ekonomiskt. Den patenterade cirkelredundansen behöver mindre än hälften av den hårdvara som behövs för normala redundanssystem. zenon med nätverk har en fantastisk ROI!Redundancy

Fact Sheet

Redundancy

90 KB

Mjuk redundans

När det gäller datasäkerhet ligger zenon i spetsen. Programmet sörjer inte bara för normal redundans utan garanterar mjuk redundans. Detta betyder att mellan bortfall av en dator och inkopplingen av en reservdator förloras inga data. Denna funktion används sedan 1996 i hundratusentals projekt. Mjuk redundans kan upprättas med två enkla normala datorer:

 • En server och en standby-server är gemensamt ansvariga för ett projekt.
 • Servern har befälet över alla data. Standbyservern agerar nästan som en klient. Den erhåller alla data från servern och för samtidigt en egen självständig buffert. Till skillnad från en normal klient registrerar standby-servern alla historikdata som t.ex. larm, CEL och arkiv. Även recept, användare, etc. matchas.
 • Eftersom informationerna alltid kommer från servern, är alla data garanterat aktuella och konsista.
 • Om servern bortfaller stiger reserven upp till serverstatus och övertar alla uppgifter. Med hjälp av en intelligent mekanism uppstår mellan bortfallet och identifieringen av detta ingen som helst dataförlust, detta är den "mjuka redundansen".
 • Alla anslutna klienter får upplysning om serverns bortfall och kopplar upp sig automatiskt till den nya servern.
 • När den ursprungliga servern åter är online, ansluter den sig till standby-servern, avstämmer sina data och stiger upp till server igen. Inte heller här uppstår dataförluster. Alla anslutna klienter inklusive standby kopplar upp sig till servern igen. zenon redundansen är exakt så enkel att projektera som zenon nätverket: per musklick definieras server och standby-server. Ytterligare inställningar är inte nödvändiga.

Fast Facts

 • Mjuk redundans: ingen dataförlust
 • Kvalitetskontroll: Ständig ömsesidig övervakning
 • automatisk projektanpassning
 • Watchdog monitoring
 • hög säkerhet med låga kostnader
 • dynamisk standby-server

zenon Kreisredundanz©

Cirkelredundansen är den logiska anslutningen för den mjuka redundansen med flerprojektsförvaltningen. En ideal lösning för att spara kostnader vid maximal säkerhet. Cirkelredundansen behöver per projektserver dessutom en projektstandby-server. zenon nyttjar här befintliga resurserna komplett med hjälp av flerprojektförvaltningen och den horisontella transparensen: En projektserver i omgivningen används samtidigt även som standby-server och omvänt. Så ökas säkerheten med ringa insats av hårdvara och bortfallsrisken minskas. Med zenon cirkelredundans minskar man antalet nödvändiga servrar för ett redundant system. För tre enskilda redundanta system behöver man t.ex. med zenon cirkelredundans endast tre i stället för sex servrar.

KONTAKTA OSS