Kontakta oss

Användarvänligt genom grafiska möjligheter

Ergonomi för användaren [2/4]

zenon ger enastående grafiska möjligheter inom HMI/SCADA projekt. Därmed kan användarvänligheten hos det färdiga projektet överträffa allt vad du tidigare upplevt. Resultatet för användaren är korta utbildningstider tack vare intuitiv manövrering, optimal reaktionstid och högsta möjliga manövreringssäkerhet. Användaren utvecklar först sin egen potential och därefter maskinens och anläggningens.Graphical Possibilities

Fact Sheet

Graphical Possibilities

91 KB

Manövrering över pekskärm och tangentbord

zenon har flertalet funktioner som underlättar manövreringen av projekten över pekskärmar och industritangentbord. Navigationen utförs med snabbtangenter, tabulator, markörtangenter, flera fritt utformade tangentbilder eller ett skärmtangentbord. Högra musknappen kan simuleras på pekskärmen. Därmed kan man använda kontextmenyer på pekskärmen. Funktioner som lasso och dra och släpp ökar användarvänligheten hos zenon projekten.

Multi-Touch

zenon HMI/SCADA systemet stödjer multitouch gester Därmed kan nya innovativa manövreringskoncept förverkligas. Användare drar nytta av användarvänlighet och manövreringssäkerhet.

Fast Facts

  • Manövrering med tangentbord, pekskärm och Multi-Touch
  • Full Direct X11 support
  • Animerade processbilder
  • Integration av externa WPF element över XAML-fil

zenon Editor 2/2

Worldview

Med zenon Worldview presenteras processbilder som inte kan visas som fullbild på bildskärmen. Genom denna zoombara översiktsbild kan man navigera med Zoom-alternativ, hoppobjekt och förskjutbara avsnitt. zenon Worldview stödjer med decluttering (uppröjning) olika detaljgrader i olika zoomsteg. I zenon Worldview kan man valvis navigera med pekskärm, Multi-Touch eller med en mus.

Menyer och tangentbord

Windows-kompatibla menyer sörjer för intuitiv drift och tillåter dig att designa användarvänliga projekt. zenon stödjer huvudmenyer och kontextmenyer. zenons menyer fungerar också med pekskärm eller Multi-Touch.

Stöd för DirectX 11

zenon är första HMI/SCADA-systemet som erbjuder fullt stöd för DirectX11. Därmed kan zenon nyttja dess prestanda och erbjuder ytterligare grafiska möjligheter. Till exempel räknas framhävande av bildelement med Glow-effekter samt softning av bakgrunden vid åtgärderna genomförs. Utöver detta avlastas processorn (CPU) av DirectX 11, eftersom grafikberäkningarna görs av grafikprocessorn (GPU). Användningens prestanda ökas.

Grafiska objekt

Det finns många fördefinierade grafiska objekt i zenon. Detta gör att du kan genomföra olika indikerings- och presentationsformer med bara några musklick.

Animerade processbilder

Dynamiska effekter i zenon kan genomföras på flera sätt:

  • Dynamiska element: Dessa skapar variabelvärde som indikeringselement (siffervärden, visarelement, etc.) eller som dynamiska effekter (t.ex. färgväxling på fritt definierade element)
  • Dynamisering över elementens egenskaper: Direkt på elementen kan man ställa in dynamiseringar (position, storlek, färgväxling) som är beroende av variabelvärden.
  • Automatisk linjefärgning för processtekniken (ALC). Skissartad visning av ledningar eller rör och deras status

WPF

WPF-element tillåter uppdelning i grafisk gestaltning och funktionell projektering. Utvecklaren kan använda grafiska element som skapats i externa program över Extensible Application Markup Language (XAML) i zenon Editor. Anslutningsvis måste den endast kopplas med önskad funktion och är klar för användning. Så kan man förbättra komfort och utseende utan extra programmering i zenon Editor.

 

KONTAKTA OSS