Kontakta oss

Fullständing information till användaren

Ergonomi för användaren [4/4]

Ergonomisk drift betyder även att kunna reagera snabbt och korrekt. Att vara rätt informerad är en grundförutsättning för att kunna fatta rätt beslut. zenon hjälper dig att skilja mellan det som är viktigt och mindre viktigt, ger dig information i rätt tid samt ger stöd att hitta nödvändig information snabbt – från HMI till förvaltningsnivån.Ergonomic Information

Fact Sheet

Ergonomic Information

99 KB

Bildskärmsupplösning

Olika bildskärmsinställningar (profiler) för olika datorsystem gör att projekten kan betraktas på olika bildskärmar med olika upplösningar.

Fast Facts

 • Ger information oavsett enhet som används
 • Insamling, utvärdering och presentation av data
 • Rapportering från HMI till förvaltning
 • Dubbelriktad kommunikation med ERP-system

Dynamiskt Trend-Element

Trend-elementet ingår som standard i zenon och kan visa data online utan att spara eller  data sparad på hårddisken. Kurvornas färger och former kan man ställa in fritt. Alla kurvor skalas procentuellt till mätområdets upplösning för variabeln.

Report Generator

Rapportgeneratorn används för dokumentation, utvärdering och presentation av processdata. Den är komplett integrerad i zenon och manövreras över ett användarvänligt gränssnitt. Åtkomsten av online- och arkivdata möjliggör tillgång till poster i larm- och händelseförvaltningen (larmning och kronologisk händelselista) och receptdata från zenon. Rapporterna som skapats i utvecklingsmiljön kan visas, redigeras, nyskapas, skrivas ut eller exporteras, t.ex. även tidsstyrt i bakgrunden.

Report Viewer

Den nya rapportläsaren ger grafisk rapportering för HMI, baserat på Microsoft rapportteknologi. Oberoende om det rör sig om batchrapporter, grafiska larmstatistik eller aktuell utvärdering av produktion samt nyckeltal. Rapportläsaren utökar rapportgeneratorn och kompletterar den HMI-nära rapporteringen i zenon.

Archive Revision

Arkiv-editorn är ett enkelt verktyg för att kontrollera och bearbeta arkivdata. Data visas i en översiktlig lista: Datum/ tid, variabelnamn, värde, måttenhet, status och även tillhörande gränsvärde. Arkiv-editorn möjliggör snabb filtrering enligt viss statusinformation.

Utökad Trendnig

Utökad Trendning är ett omfattande verktyg för presentation av värden i kurvor. Den visar både historiska data (från arkiv eller hårddisk) och online data som inte sparats.

 • Valfritt antal kurvor med olika skalning kan visas samtidigt
 • Ekvidistanta och icke-ekvidistanta värden inklusive korrekt interpolering
 • Kurvor kan avsökas med en eller två linjaler
 • Två tidaxlar kan visas samtidigt
 • Automatisk uppdatering kan ställas in
 • Bekväma utskriftsfunktioner
 • Etiketter för GANTT-schema
 • Läsa och bearbeta data ur SQL server

Avancerad Rapportering

zenon Analyzer, programmet för Dynamic Production Reporting ur zenon produktfamiljen erbjuder avancerade möjligheter vid utformning av rapporter.

 • Användning av historisk och realtidsdata
 • Bearbetning av data från olika källor
 • Bearbetning av data som sparats centralt och/eller icke-centralt
 • Beräkning av KPIs och TAK eller företagsspecifika KPIs
 • och mycket mer

ERP-till-HMI-kommunikation

Genom möjligheten att kunna kommunicera direkt och dubbelriktat med ERP-system, är zenon väl lämpat för att hämta informationer från ERP systemet till HMI/SCADA nivån. På detta sätt kan man bygga upp ett informationsflöde mellan förvaltning och produktion.

KONTAKTA OSS