Kontakta oss

Alarms and Chronological Event List

Audit Trail

alarms and chronological event list

Säkra hög produktivitet och skona resurser, betyder även att upptäcka felen och deras orsaker så snabbt som möjligt och reagera konsekvent. zenon har med sig alla nödvändiga verktyg för larm och dokumentering av händelser i den kronologiska händelselistan. Färdiga funktioner, enkel konfigurering och full kompatibilitet med normerna som FDA CFR 21 del 11.



Alarms and Chronological Event...

Fact Sheet

Alarms and Chronological Event List

140 KB

Förvaltning och presentation

zenon förvaltar larm, meddelanden och kronologiska data i larmstatusraden och två listor:
1. Larmstatusrad: Visar aktuella larm i en statusrad, vilken överlagrar alla övriga bilder.
2. Larmmeddelandelista (AML): Visar larm med all relevant information i en lista.
3. Den kronologiska händelselistan (CEL/Audit Trail): den kronologiska händelselistan visar processrelevanta händelser, inte kvitterbara störningsmeddelanden och zenon systemmeddelanden i kronologisk ordningsföljd. Båda listor kan konfigureras individuellt. Funktionerna är helt integrerade i zenon och kan användas utan extra programmering.

Fast Facts

  • full kompatibilitet med FDA 21 CFR del 11
  • Larm, Audit-Trail och kronologiska händelser
  • Definition över gränsvärden eller reaktionsmatriser
  • Gruppering och prioritering
  • omfattande filtreringsmöjligheter
  • hög effektivitet
  • omedelbar redundansduglighet

Gränsvärden och reaktionsmatriser

Om variablernas gränsvärden överträds utlöser detta ett larm eller ett störningsmeddelande. Var överträdelse av gränsvärde kan definieras som larm och/eller föra in en post i den kronologiska händelselistan (CEL/ Audit Trail). För automatiska händelsestyrda reaktioner kan dessa tillstånd förknippas med aktioner. Vid larm kan den förknippade funktionen även utföras manuellt per knapptryck i en larmbild. Larm kan även definieras över reaktionsmatriser. Om gränsvärden ofta överskrids på grund av starkt varierande värden, kan larm och meddelanden undertryckas inom ett visst område eller med tröskelvärden.

Larm

Larm kan konfigureras och presenteras på många olika sätt i zenon. De kan t.ex. tillordnas larmgrupper, larmklasser och larmområden. Larm kan även definieras som kvitterings- eller raderingspliktiga. Så kan man säkerställa att larmen verkligen uppmärksammats. Samtliga aktioner protokolleras i detalj. Kvitteringen av ett larm i zenon runtime kan kombineras med sättandet av en kvitteringsbit med kvitteringen på PLC.

Larmmeddelandelista

Larmmeddelandelistan (AML) visar en lista med aktuella och historiska larm. Larmen kan filtreras enligt många kriterier. Filter kan fördefinieras i editorn. Samtidigt kan de även skapas i runtime och kan där sparas för användaren. Aktuella larm kan dessutom visas i en statusrad och där kvitteras.

Kronologisk händelselista

Den kronologiska händelselistan visar processrelevanta händelser, inte kvitterbara störningsmeddelanden och zenon systemmeddelanden i kronologisk ordningsföljd. Som för alla larm kan händelser i CEL filtreras enligt många kriterier. Larmen och den kronologiska händelselistan (CEL/Audit Trail) drar nytta av den absoluta redundansen, enkel förvaltning, perfekt effektivitet och full FDA 21 CFR Part 11 kompatibilitet.

KONTAKTA OSS