Kontakta oss

Recepthantering

Styr komplexa anläggningar eller produktionsprocesser enkelt och säkert - för detta erbjuder zenon möjligheten att förvalta recept. Enkel manövrering och maximal säkerhet och grunden för alla funktioner i receptförvaltningen med zenon. Bringa mer standardisering, effektivitet och säkerhet i din produktion.Recipe Administration

Fact Sheet

Recipe Administration

167 KB

zenon recepthanteringen

Med recepthanteringen på zenon är det mycket lätt att bearbeta och spara valfria mängder parameterposter. Per knapptryck anger du detta som börvärde för processnivån.

 • Standardrecept: förvalta parameterposter i en tabell.
 • Receptgruppförvaltning: underlättar som alternativ modul med ett stort antal praktiska funktioner själva förvaltningen av komplexa receptsamlingar. Recept kan t.ex. grupperas logiskt och formatförlagor gestaltas fritt.
 • Receptvariabler kan ändras och avsättas direkt i zenon processbilderna.

Fast Facts

 • tabellariskt eller logiskt grupperade vyer
 • Avsätta receptvariabler i processbilderna
 • för PC och CE
 • FDA 21 CFR del 11 kompatibel
 • Statusövervakning/statusbalk
 • snabbutvecklad
 • fullt nätverksduglig utan mer utveckling
 • Versionering och statushantering

Snabb, flexibel utveckling

zenon receptförvaltningen ställer en hel rad hjälpsamma funktioner till förfogande:

 • tabellarisk presentation för en översiktlig bör/är jämförelse av anläggningen
 • talrika funktioner för fri förvaltning av valfri mängd recept i runtime som t.ex. öppna, skriva, läsa, skriva över, kopiera, duplicera eller exportera och importera recept.
 • Import av recepdata från externa datakällor
 • Inläsning av aktuella anläggningsvärden, för att spara dessa i ett recept (Teachen)
 • Användning av bestående recept som förlaga, receptversionering och statushantering ger mer komfort och tidsvinst. Receptstatus kan kopplas med användarförvaltningen.
 • bifogade, fördefinierade standardbilder
 • Ändringar i runtime kan alltid läsas tillbaka i editorn; så håller man projekteringen aktuell
 • aktualiserade data är omedelbart förfogbara överallt i nätverket
 • alla funktioner kan utlösas manuellt eller kan öppnas i bakgrunden helautomatiskt
 • intelligenta logiska funktioner, som bara skall anpassas till de individuella kraven
 • Låsningar användbara
 • omfattande filtermöjligheter (t.ex. efter synlighet, filtertexter eller låsningar)
 • För var parameter individuellt tangentbord/inmatningsruta möjligt

Säkerhet/manövreringskoncept

Recept möjliggör avsevärda ändringar i anläggningen. zenon erbjuder därför finurliga säkerhetsmekanismer och åtkomsträttigheter. Man kan styra, övervaka, protokollera och kontrollera åtkomsten av recepten tillsammans med dess korrekta utförande.

 

KONTAKTA OSS