Kontakta oss

Vad är HMI?

 

Industriella styrsystem blir mer avancerade och i dagens värld kan uppgifterna som operatörerna behöver utföra ändras ofta. För att hantera denna komplexitet behöver du flexibilitet och användbarhet i din styrning. Det är fördelen med HMI. Med en HMI baserad på zenon kan du enkelt kommunicera med maskiner och få driftdata från din utrustning och anläggningar.

 

 

Definition av HMI

HMI står för människa-maskingränssnitt syftar på en instrumentpanel som gör det möjligt för en användare att kommunicera med en maskin, datorprogram eller system. Du skulle kunna använda termen HMI på alla skärmar som någon använder för att interagera med en enhet, men den används vanligen för att beskriva skärmar som används i industrisammanhang. HMI visar data i realtid och låter en användare styra maskineri genom ett grafiskt användargränssnitt.

 

Ta en bil som exempel. En bil är en komplex maskin. Föraren kan styra motorn, styrningen, ljusen, luftkonditioneringen, stereon och olika delar. Du behöver emellertid inte interagera direkt med alla dessa delar för att styra dem och få driftsinformation. Hastigheten visas på din hastighetsmätare. Du kan styra din stereo, ljusen och luftkonditioneringen med vred och knappar eller kanske en pekskärm. För att styra motorn använder du gaspedalen, och för att svänga använder du ratten. Dessa styr- och återkopplingsinstrument är som din bils HMI. Tänk dig nu att du skulle kunna styra varje aspekt av ditt fordon och få detaljerad information om dess användning, allt på en skärm. Om du kunde, skulle din bils instrumentpanel mer likna ett HMI.

 

I en industrimiljö kan en ett HMI se ut på olika sätt. Det kan vara en fristående skärm, en instrumentpanel fastsatt vid en annan utrustning eller en surfplatta. Hur den än ser ut, är dess främsta syfte att låta användare visualisera data om operationer och styrmaskineri. Operatörer skulle kunna använda ett HMI till exempel för att se vilka transportband som är igång eller ställa in temperaturen på en industriell vattentank.

Vad är HMI? Avancerad HMI låter dig lätt kommunicera med maskiner och visualisera driftsdata från hela din utrustning.

Användningsområden för HMI

HMI används i många slags industrier. Det är vanligt i tillverkning av olika typer av varor, från bilar till mat och dryck till mediciner. Industrier som energi, vatten, avloppsvatten, byggnader och transporter kan också använda HMI. Yrkesroller som systemintegratörer, operatörer och tekniker, särskilt processtekniker använder ofta HMI. Inom dessa yrken kan HMI användas för att styra maskiner, fordon, fabriker eller byggnader.

 

Hur sofistikerat HMI är varierar beroende på komplexiteten hos maskinen eller systemet det används för. Det varierar också beroende hur du planerar att använda HMI. Du kan använda ett HMI för en funktion, som att övervaka en del av ett maskineri, eller för flera ändamål, inklusive att övervaka fabriksdrift och styrutrustning.

 

När ditt system för övervakande styrning och datainhämtning (SCADA) kommunicerar med programmerbara logikstyrdon (PLC) och ingångs/utgångs-sensorer för att erhålla information om utrustningens drift, visas den informationen på ett HMI. Ett HMI kan visa denna information i ett diagram, tabell eller annan visuell visning som gör det enkelt att läsa och förstå. Med en HMI ckan du se att prestandainformation för en anläggnings utrustning på ett ställe, vilket förbättrar din insyn i din fabriks drift. Operatörer kan också se och hantera larm med ett HMI, vilket säkerställer att de kan hantera dem snabbt.

 

Operatörer kan också använda HMI för att styra utrustning för att öka produktiviteten eller anpassa den till ändrade omständigheter. De kan göra inställningar baserat på datan de ser på HMI. Att kunna göra relevanta ändringar direkt på skärmen gör denna process snabbare och enklare.

 

Då Internet of Things (IoT) fortsätter att spela en större roll i industrianläggningar, blir HMI till och med ännu mer användbart. Du kan använda dem för att visa data om och styra de olika anslutna enheterna inom din anläggning.

 

 

Hur man integrerar HMI

HMI-lösningar kan se ut på olika sätt, från fristående terminaler till surfplattor till instrumentpaneler integrerade i andra delar av maskineriet. En anläggning kan ha ett centralt HMI eller flera utspridda, vilka kan var anslutna via internet.

 

Att integrera zenon med dina existerande system är enkelt, då det har fler än 300 tillgängliga kommunikationsprotokoll och fungerar med många system. Det är kompatibelt med alla stora Microsoft Windows-plattformar och bara kräver det grundläggande operativsystemet för att köras. Du kan också få tillgång till zenon med användning av webbservern eller HTML5-webbmotorn. Webbversionen av zenon har samma utseende och funktionalitet, och alla ändringar du gör från en webbklient eller HTML5 kommer att uppdateras för alla användare, vilket gör att du kan arbeta var som helst.

 

Med zenon kan användare också skapa sina egna instrumentpaneler genom att skapa widgetar och placera dem efter sina behov. Du kan också låsa och styra synligheten för elementen i ditt HMI för säkerhetsrelaterade ändamål och skapa instrumentpaneler för olika slags användare. Detta möjliggör för dig att skapa lättanvända instrumentpaneler som inkluderar informationen som är relevant för vare roll.

 

Du kan också skapa olika färgpaletter för ditt HMI, vilket låter dig anpassa instrumentpaneler så att de fungerar för ditt företags varumärke, särskilda belysningssituationer, så väl som olika team och individuella användare (t ex färgblinda anställda).

Fördelar med att använda HMI: förbättrad synlighet, ökad effektivitet, färre driftstopp, förbättrad användbarhet, enhetligt system.

HMI ger ett antal fördelar för dagens industriorganisationer, inklusive:

  • Förbättrad synlighet: Ett högpresterande HMI ger dig förbättrad synlighet för dina operationer hela tiden. Det låter dig se hur din utrustning eller anläggning presterar från en enda instrumentpanel. Du kan till och med se denna instrumentpanel på distans. Dessa förmågor hjälper dig att förbättra produktiviteten över tiden och svara på varningar snabbare.
  • Förbättrad effektivitet: Eftersom ett HMI ger ständig tillgång till realtidsdata kan du använda den för att övervaka produktion och ställa om till ändrad efterfrågan i realtid. Datavisualisering, särskilt då den kombineras med dataanalystekniker, kan hjälpa dig identifiera områden där du kan förbättra dina operationers effektivitet.
  • Färre driftstopp: Med notifikationer på en central instrumentpanel kan du svara snabbare på problem vilket minskar driftstopp. Att visa och analysera utrustningens prestandadata kan också hjälpa dig att identifiera tecken på kommande mekaniska problem och bemöta dem innan de eskalerar till problem som kan orsaka betydande driftstopp.
  • Förbättrad användbarhet: HMI gör det lättare för användare att se och förstå data- och styrutrustning. De presenterar data med användning av diagram, tabeller och andra visualiseringar, vilket gör det lättare för användare att tolka den snabbt. Med zenon kan användare också anpassa sina instrumentpaneler till att passa deras behov och preferenser.
  • Enhetligt system: Med zenon kan du styra all utrustning med samma plattform, vilket gör det lättare för operatörer att lära sig styra utrustning. Du kan också se all data på en plats, vilket hjälper dig att få en bra överblick av hela din anläggning. Dessutom får alla användare uppdatering i realtid, så ditt lag alltid är på samma sida.

 

 

HMI och SCADA

HMI och SCADA förväxlas ibland på grund av sina likheter och faktumet att de arbetar tillsammans. Faktum är att ett HMI ofta är en del av ett SCADA-system.

 

Ett SCADA-system används för att styra stora system, som en hel fabrik eller station. Det är en kombination av många andra system, inklusive PLC, sensorer och fjärrterminalenheter (RTU). Ett SCADA-system samlar in och registrerar data. Det kan också styra utrustningsoperationer, ibland automatiskt.

När SCADA samlar in och lagrar data, gör HMI det möjligt för användare att interagera med utrustningen och hantera den genom en användarvänlig instrumentpanel.

Ett HMI, å andra sidan, är det gränssnitt som någon använder för att interagera med ett SCADA-system och andra system och utrustning. De är båda väsentliga delar av det större industriella styrsystemet. När SCADA samlar in och lagrar data, gör HMI det möjligt för användare att interagera med utrustningen och hantera den genom en användarvänlig instrumentpanel. De är båda nödvändiga. Utan SCADA skulle ett HMI inte ha någon information att visa eller kunna styra utrustning. Utan ett HMI-system skulle användare inte kunna se datan som SCADA-systemet samlar in eller få reda på hur det styr utrustningen.

 

SCADA och HMI är delar av samma större system. SCADA arbetar i bakgrunden, medan HMI vanligtvis är det enda element som användare interagera med. Detta är anledningen till att användare ofta refererar till dem tillsammans.

 

 

Framsteg inom HMI

Tekniska framsteg och uppkommande affärsbehov har resulterat i förändringar i funktionaliteten hos HMI-teknik. Pekskärmar, mobila enheter, molnbaserad HMI och högpresterande HMI blir vanligare.

 

Termen högpresterande HMI syftar på en HMI-designmetod som syftar till att dra användarens uppmärksamhet till endast de mest kritiska elementen. Detta hjälper användare att se och svara på problem snabbare, och enklare samla in informationen som behövs för att fatta beslut. Indikatorerna på dessa typer av HMI är enkla, och instrumentpanelerna innefattar inte ej nödvändig grafik och instrument. Andra designelement används sparsamt för att inte distrahera användaren bort från de viktigaste delarna.

 

Dessutom börjar avancerade tekniker som IoT och dataanalystekniker ha större påverkan på HMI. När fler anslutna enheter blir online, kan HMI samla in mer data och bli en del av IoT-nätverket. Avancerade dataanalystekniker som applicera vid sidan av HMI/SCADA-programvara kan hjälpa företag att göra det bästa av datan som presenteras på deras instrumentpaneler.

 

Multi-Touch

Pekskärmar blev populära när de smarta telefonerna kom, delvis tack vare multi-touch-skärmen, med vilken användare kan interagera med multipla pekanden och gester samtidigt. Den här funktionen är nu tillgänglig i industrisektorn. zenon är den första HMI/SCADA som stöder Multi-Touch-gester. Med zenons multi-touch-funktionalitet kan du använda två fingrar för att zooma in och ut, dra och släppa skärmelement och använda andra intuitiva gester. Några av fördelarna med en multi-touch-HMI är:

 

  • Förbättrad driftssäkerhet: den intuitiva styrningen av HMI innebär färre fel. Multi-touch innefattar också tvåhandsoperation, vilket betyder att användare inte kan utföra vissa åtgärder med bara en hand. Denna funktion hjälper till att undvika potentiellt kostsamma och även fatala misstag.
  • Användbarhet: zenons multi-touch-gester är intuitiva och bekväma att använda. Istället för komplexa menystrukturer får du användarvänliga skrollningsbara verktygsfält. Det är lätt för användarna att dra runt element och få informationen de behöver.
  • Reducerad utbildningstid: Den lättanvända Multi-Touch hjälper till att reducera utbildningstiden. Användare kan lära sig att använda systemet snabbare, och mindre erfarna användare kan hantera fler projekt säkrare och lättare.
  • Hållbarhet: Utan rörliga delar kan pekskärmar motstå svåra förhållanden bättre än tangentbord, musenheter och andra styrdon kan göra. Det betyder att din utrustning kommer att hålla längre och fungera mer tillförlitligt.
  • Flexibilitet: Med en pekskärm kräver processändringar inte att man drar om kablarna i en instrumentpanel. Istället kan du enkelt uppdatera din programvara. Användare kan också enkelt skapa sina egna anpassade instrumentpaneler baserat på deras behov och preferenser.

 

 

Fjärrövervakning

Du kan övervaka och slutföra operativa uppgifter från en dator på ett kontor, från en surfplatta eller från en smart telefon.

En annan värdefull funktion hos den moderna HMI är fjärrövervakning. Med zenon kan behöriga användare komma åt instrumentpaneler och rapporter överallt från en webbläsare. Det betyder att du kan komma åt operationer och utföra operativa uppgifter från en dator på ett kontor, från en surfplatta där hemma eller från en smart telefon ute på språng. Fjärrövervakning ger möjlighet till övervakning efter arbetstid utan att behöva vara på plats och ger dig bättre kontroll över dina processer och förbättrad tillgång till dina data.

 

 

Framtiden för HMI

När data får en större roll i industriella processer är det givet att HMI blir ännu viktigare. Tekniken har gjort viktiga framsteg de senaste åren men kommer att fortsätta att utvecklas i framtiden.

 

Fler företag går mot högpresterande HMI, vilket hjälper till att dra användares uppmärksamhet till bara den viktigaste informationen. Det hjälper användare att tolka all data som är tillgänglig och förhindrar informationsbelastning. Företag ökar också användningen av multi-touch-skärmar, fjärrövervakning och molnbaserade system.

 

När tekniken fortsätter att utvecklas kommer företagen att i ökad grad använda avancerad dataanalys och artificiell intelligens för att erhålla insikter från datan. De kan sedan kommunicera dessa insikter till användare via HMI. I framtiden kan HMI också inbegripa augmented reality (AR) som lägger på digital grafik på den verkliga världen, och virtual reality (VR)-teknik som omger användare med en digital värld, för att skapa mer effektiva visualiseringar för HMI-användare. När automatisering fortsätter spela en mer central roll i industriprocesser, kan användare utnyttja HMI för att övervaka automatiserade aktiviteter och ställa om dem vid behov.

 

 

zenons högpresterande HMI

När du använder zenon som en HMI/SCADA-applikation, får du tillgång till ett högpresterande människa-maskingränssnitt som är enkelt att använda, förbättrar uppfattningen av situationer och kan styras intuitivt. zenon kan ge dig en lättavläst visualisering av relevanta processdata och larm. Intuitiv Multi-Touch-funktionalitet gör det enkelt att styra processer säkert, fjärrövervakningsförmåga innebär att du kan observera och styra dina processer var som helst.

 

zenon processar information i realtid och distribuerar den till de relevanta användarna medan den reducerar komplexiteten för operatörerna. Det gör det möjligt för ditt team att svara snabbare på problem som kan uppstå och fatta mer informerade beslut. Användare kan också enkelt skapa anpassade instrumentpaneler så att de alltid har informationen de behöver i formatet de föredrar. Eftersom zenon är oberoende av hårdvaran du använder, har du ett konsekvent system över flera typer av utrustning, vilket gör det lättare för operatörer att lära sig hur de kan styra maskineriet och se data.

 

Med de avancerade, användarvänliga förmågorna hos HMI/SCADA tillgängliga med zenon, kan du öka synligheten i dina operationer och enklare styra dina processer. För att lära dig mer om lösningarna COPA-DATA erbjuder, kontakta oss idag.

KONTAKTA OSS