Kontakta oss

Vad är SCADA?

 

SCADA-system är avgörande för många industriorganisationer. Dessa system låter organisationer styra tillgångar av olika storlek, så väl som hela fabriker, Med en SCADA baserad på zenon kan du enkelt få insikter i operationen, styra dina processer och göra datadrivna affärsbeslut.

 

Definition av SCADA

SCADA står för supervisory control and data acquisition (övervakande styrning och datainhämtning), en term som beskriver de grundläggande funktionerna hos ett SCADA-system. Företag använder SCADA-system för att styra utrustning där den står uppställd och för att samla in och registrera data om deras operationer.

 

SCADA finns typiskt i en kombination av mjukvaru- och hårdvaruelement, som t ex programmerbara logiska styrdon (PLC) och fjärrterminalenheter (RTU). Datainsamling startar med PLC och RTU, vilka kommunicerar med fabriksgolvets utrustning som t ex fabriksmaskineri och sensorer. Data som samlas in från utrustningen skickas sedan till nästa nivå, som t ex ett kontrollrum, där operatörer kan övervaka PLC- och RTU-styrning med människa-maskingränssnitt (HMI). HMI är en viktig del av SCADA-systemen. De är skärmar som operatörerna kan använda för att kommunicera med SCADA-systemet.

 

Med användning av SCADA-system kan organisationer styra sina industriprocesser antingen lokalt eller på distans och direkt interagera med delar av utrustningen, som t ex motorer, pumpar och sensorer, med kommando från ett centralt läge. Ibland kan dessa system styra utrustning automatiskt baserat på inkommande data. SCADA-system gör det också möjligt för organisationer att övervaka och rapportera sina processer baserat på realtidsdata och arkivera datan för påföljande behandling och utvärdering.


RECEIVE YOUR EBOOK

 

Tillämpningar av SCADA

 • styra processer lokalt eller på distans
 • interagera med enheter genom HMI-programvara
 • samla in, övervaka och behandla data
 • logga händelser och data.

 

Dessa funktioner ger företag förbättrad insyn i deras processer. Datan de samlar in möjliggör för dem att se hur deras maskineri fungerar i realtid och också se långsiktiga trender för att identifiera möjligheter till förbättring. Baserat på denna data kan operatörer sedan justera hur deras utrustning körs med användning av SCADA-aktiverad styrning. De kan göra ändringar antingen på distans eller på plats och kan justera operationer för hela anläggningar, individuella processer eller bara vissa maskiner.

 

SCADA-system gör det också möjligt för organisationer att förbättra effektiviteten, informera beslutsfattare och förbättra kommunikationen för att förhindra driftstopp. För att få mest nytta av dina data, som du samlar in från olika källor, behöver du lagra den centralt i ett SCADA-system. En väl integrerad SCADA-programvara kan kombinera data från flera källor, behandla den och sända den till andra system i olika format.

 

Avancerad SCADA-programvara kan skapa kompletta och anpassade rapporter. Din utrustning kan också kunna reagera automatiskt på informationen i dessa rapporter. I en applikation för kvalitetshantering, till exempel, kan systemet trigga ett larm om en rapport indikerar att ett produktparti är defekt. I energihantering kan ett system minska effektförbrukningen för ett visst maskineri eller system om en belastningstopp kan förutses.

 

Genom funktioner som dessa kan SCADA-system spara stora mängder tid och pengar för organisationer. De kan hjälpa företagen att öka effektiviteten för sina operationer, reducera driftstopp, säkerställa produktkvalitet och mycket mera.

 

SCADA-system kan vara relativt enkla till massiva och komplexa, beroende på organisationen som använder dem och applikationerna de används i.

 

Ett enkelt SCADA-nätverk

Ett omfattande SCADA-nätverk

SCADA-system är viktiga för både stora och små organisationer och omfattar en stor variation av industrier, inklusive:

 

 

För en stor mängd sektorer och organisationer spelar SCADA-system en central roll i hur företag styr sina operationer och använder sin driftdata för att fatta bättre beslut.

 

 

Fördelar med att använda SCADA programvara

Att använda SCADA programvara ger ett flertal fördelar för företag, och zenon hjälper företag att göra det mesta av dessa fördelar. En del av dessa fördelar inkluderar:

 

 • Lättare utveckling: en avancerad SCADA-applikation som zenon tillhandahåller verktyg som är lätta att hitta, guider, grafiska mallar och andra för konfigurerade element, så att ingenjörer kan skapa automationsprojekt och snabbt ställa in parametrar, även om de inte har programmeringserfarenhet. Dessutom kan du också enkelt underhålla och utöka existerande applikationer vid behov. Möjligheten att automatisera utvecklingsprocessen låter användare, särskilt, systemintegratörer och OEM-tillverkare att sätta upp komplexa projekt mycket effektvare och precist.
 • Förbättrad datahantering: Ett högkvalitativt SCADA-system gör det lättare att samla in, hantera, tillgå och hantera dina driftdata. Det kan möjliggöra automatisk dataregistrering och tillhandahålla en central plats för datalagring. Dessutom kan det överföra data till andra system som MES och ERP vid behov. zenon har ett antal drivrutiner och öppna gränssnitt för att möjliggöra detta, även över skiftande hårdvarukonfigurationer.
 • Bättre synlighet: En av de viktigaste fördelarna med att använda SCADA programvara är förbättring av synligheten i dina operationer. Den förser dig med realtidsinformation om dina operationer och gör det möjligt för dig att på ett bekvämt sätt se den informationen via en HMI. SCADA programvara kan också hjälpa till att skapa rapporter och analysera data.
 • Förbättrad effektivitet: Ett SCADA-system tillåter dig att strömlinjeforma processer genom automatiserade åtgärder och användarvänliga verktyg. Datan som SCADA tillhandahåller låter dig upptäcka möjligheter att förbättra operationernas effektivitet, vilket kan användas för att göra långsiktiga förändringar av processerna och t o m svara på förändringar i realtid av förhållandena.
 • Ökad användbarhet: SCADA-system gör det möjligt för arbetare att styra utrustning snabbare, lättare och säkrare genom en HMI. Snarare än att behöva styra varje del av maskineriet manuellt, kan arbetare hantera dem på distans och ofta styra många delar av utrustningen från en enda plats. Chefer, även då som för närvarande inte är på golvet, kan också få denna möjlighet.
 • Färre driftstopp: Ett SCADA-system kan upptäcka fel på ett tidigt stadium och sätta igång omedelbara larm till den ansvariga personalen. Driven av predikationsanalys, kan ett SCADA-system informera dig om ett potentiellt problem hos maskineriet innan det går sönder och orsakar större problem. Dessa funktioner kan också hjälpa till att förbättra den allomfattande effektiviteten hos utrustningen (OEF) och minska tidsåtgången och kostnaderna för felsökning och underhåll.
 • Enkel integration: Anslutning till existerande maskinmiljöer är avgörande för att ta bort datasilor och maximera produktiviteten. zenon tillhandahåller mer än 300 tillgängliga kommunikationsprotokoll för att möjliggöra enkel integration med ditt existerande maskineri och nätverksinfrastruktur. zenon kan också tillhandahålla förkonfigurerade drivrutiner, funktioner och variabler som du kan använda mellan projekten.
 • Gemensam plattform: Det är inte fallet med alla SCADA-system, men med zenon kan du styra all din utrustning och processer med en gemensam plattform, vilket väsentligt minskat operationernas komplexitet och gör ditt liv enklare. All din data är också tillgänglig i en plattform, vilket hjälper dig att får en klar översikt av dina operationer och dra full nytta av dina data. Alla användare får också lokala eller fjärruppdateringar i realtid, vilket säkerställer att alla i ditt lag är på samma sida.

 

 

SCADA:s historia i korthet

SCADA gör det möjligt för organisationer att styra utrustning, även på långdistans, och få datadrivna insikter i deras operationer.

 

Innan SCADA introducerades förlitade sig många industriorganisationer på att arbetarna manuellt styrde och övervakade utrustning med analoga tryckknappar, visare och andra styrdon och mätare.

 

Då industrianläggningar började öka i storlek och fjärranläggningar blev vanligare, behövde företag effektivare sätt att styra utrustning. De började använda reläer och timers för att få viss kontroll över långa distanser och utan behov av manuell interaktion med varje apparat.

 

Reläer och timers gav viss förmåga till automatisering med kunde också vara svåra att omkonfigurera och felsöka. Manöverpanelerna var också skrymmande. Då industrioperationer fortsatte att växa sig större behövde företag ett effektivare sätt att styra och övervaka som gav en mer omfattande funktionalitet för automatisering.

 

Då datorer introducerades i industrisammanhang förbättrades förmågorna till styrning och automatisering. Verk och andra industriorganisationer började använda datorer för övervakande kontroll. Även telemetritekniker introducerades, vilket möjliggjorde automatisk mätning och överföring av data på avstånd. Då mikroprocessorer och PLC blev vanligare blev dessa system för övervakning och styrning mer sofistikerade, och termen SCADA började användas.

 

Integreringen av modern IT-praxis och tekniker som webbaserade applikationer, OPC och SQL med SCADA-programvara har väsentligen ökat dess förmåga och förbättrat dess effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet. Idag har många SCADA-applikationer funktioner som gör det möjligt för ingenjörer att designa applikationer snabbt och enkelt även om de inte har omfattande kunskaper i programvaruutveckling. Detta öppnar upp användandet av SCADA-system för fler individer och organisationer.

Med zenon kan du styra all din utrustning och processer med en gemensam plattform. Reducera din operationella komplexitet och gör livet enklare.

Moderna SCADA-system förser användare med realtidsdata om deras anläggningars operationer, vilka de kan få tillgång till var som helst i världen. Förmågan och spela in och spela upp händelser gör det också möjligt för användare att granska incidenter för att göra förändringar för att hindra problem att inträffa igen i framtiden. Denna processregistreringsfunktion kan också vara användbar vid utbildning av anställda.

 

HMI och SCADA

SCADA och HMI diskuteras ofta tillsammans och används även som utbytbara termer. Emellertid är de inte synonyma. De är dock delar av samma system.

 

En HMI är del av det större SCADA-systemet, tillsammans med PLC, RTU och andra funktioner. HMI är den del av systemet som operatörer använder för att interagera med SCADA, medan det större SCADA-systemet gör arbetet med att samla in och lagra data och styra utrustning. HMI är vanligen försedda med skärmar och i bästa fall användarvänliga instrumentpaneler och kontroller. De kan använda grafik och visualisering för att göra data och funktioner lättare att använda och förstå.

 

En HMI är en vital del av ett SCADA-system eftersom det är vad du använder för att interagera med och hantera systemet. Utan en HMI skulle du inte kunna dra fördel av de många användbara funktionerna i SCADA-system. SCADA-systemet, å andra sidan, ger den verkliga funktionaliteten.

 

HMI och SCADA nämns ofta tillsammans eftersom de utgör delar av samma större system. Termen SCADA refererar till större system och all deras funktionalitet, medan HMI är skärmarna som används för att interagera med och styra SCADA-systemet.

 

Det är möjligt att använda olika HMI- och SCADA-system. Emellertid, då anslutningen blir viktigare än någonsin i Industri 4.0-eran, letar företag alltmer efter en integrerad plattform som kan konsolidera data-pipelines för holistisk, allomfattande hantering av deras industriella utrustning, processer och personer.

zenon kan säkert samla in, ansluta och analysera data för bättre affärsbeslut, som kvalitetssäkring, produktionsoptimering och energihushållning.

SCADA:s framtid

När tekniken fortsätter att förbättras får SCADA-system ny funktionalitet och börjar spela en avgörande roll i IoT-försedda smarta fabriker och smarta städer.

 

Dagen SCADA-system kan automatiskt samla in dat i realtid från sensorer som är belägna i anläggningen. De gör sedan denna data tillgänglig för auktoriserad personal via lokal servrar eller internetanslutning. Dessa förbättrade förmågor till datainsamling och -hantering låter företag dra nytta av de avancerade dataanalysteknikerna som finns tillgängliga idag. Till exempel samlar zenon in, kopplar och analyserar data och omvandlar den till insikter för bättre affärsbeslut, som t ex kvalitetssäkring, produktionsoptimering och energihushållning.

 

SCADA-system använder också i större utsträckning moderna IT-standarder med uppkomsten av IT/OT-konvergens. Användandet av öppna standarder som OPC, UA och SQL gör det lättare att integrera ett SCADA-system med ett tillverkningsutförandesystem (MES) och ett system för företagsresursplanering (ERP). Kombinerat med molndatabehandling, låter detta företag ansluta till drifts- och affärssystem och dela data över hela verksamheten.

 

Fler och fler användare får tillgång till sina projekt från surfplattor och mobila enheter, möjliggjorda av webbaserade och mobilanpassade applikationer. Med användning av zenons HTML 5-teknik, t ex, kan användare enkelt konfigurera instrumentpaneler, skärmar, KPI etc., och erhålla processdata var som helst när som helst. Detta förbättrar väsentligt effektiviteten, säkerheten och produktiviteten för SCADA-projekt.

 

En annan ny utveckling av HMI/SCADA-system är stödet för multi-pekgester i HMI. zenon är den första programvaran att erbjuda detta. Multi-pekgester möjliggör nya metoder för drift, förbättrad användbarhet och förbättrad driftsäkerhet.

 

När företag alltmer fokuserar på industri 4.0-tekniker kommer SCADA-system att få en integrerad roll i industrioperationer. Avancerad dataanalys, maskininlärning och andra relaterade tekniker kommer också att bli mer integrerade delar av systemet. Under tiden, kommer industrianläggningar att bli mer sammanvävda och SCADA-system kommer att bli mer sammankopplade med andra affärssystem och utrustning. Som ett resultat kommer SCADA att utvecklas till att bli mer öppet, säkert, flexibelt och tillgängligt, och driva på den digitala omvandlingen.

 

 

zenons SCADA-lösningar

zenons programvaruplattform omfattar SCADA, HMI, mjuka PLC, IoT, rapportering, larm, meddelanden och mer i en integrerad plattform. Projekt från olika industrier som energi, fordon, livsmedel, läkemedel och andra sektorer använder zenon för att övervaka, analysera, styra och automatisera processerna.

 

Att använda zenon som en HDMI/SCADA-applikation ger dig förbättrad synlighet i dina operationer och förbättrad styrning över dina processer, antingen på plats eller på distans. Plattformen kan hjälpa till att samla in realtidsinformation om dina operationer och distribuera denna information till auktoriserade användare, så att din organisation får ut mer av det.

 

zenon har också grafiska HMI med effektiva kontroller och lättlästa visualiseringar av händelser och larm. Användare kan skapa anpassade instrumentpaneler och snabbt få tillgång till informationen de behöver. Denna intuitiva funktionaliteten för multi-pekgester gör det lättare och säkrare att styra processer.

 

Programvaruplattformen säkerställer en mer enad miljö som förbättrar konsistensen och användarvänligheten. Den är oberoende av den använda hårdvaran, vilket ger dig ett konsistent styrsystem och gör det lättare för arbetare att hantera maskineriet. Maskindrift, dataregistrering och business intelligence är också integrerade i samma plattform.

 

Med sitt stöd för fler än 300 kommunikationsprotokoll, EEP som är lätta att installera och molngränssnitt, blir zenon en vital komponent i Industrial Internet of Things (IIoT), vilket hjälper organisationer att fatta smartare beslut och omfamna övergången till industri 4.0. För mer information om vår industriella automation och SCADA-lösningar, se kontakta oss idag.

contact us