Automatiseringsmjukvara för biltillverkning

I bilindustrin, där priskrig och konkurrenstryck regerar, är zenon mjukvaruplattform en flexibel källa till stöd som hjälper er att uppnå era verksamhetsmål. zenon är en end-to-end-mjukvara för bilindustrin som stöder allt från komponentförsörjning till leverans av nya fordon. Heterogena hårdvarulandskap kan med lätthet anslutas. Även utrustning som införlivas senare i en produktionsprocess går att integrera utan problem. 

 

 

zenon skapar flexibilitet och öppenhet. Den genererar horisontell och vertikal integration från ena änden av en process till den andra, från en enstaka sensor till en hel organisation. Data som kommer från olika platser kan jämföras i molnet. zenon är en lösning som tar fordonstillverkning till nästa nivå.


 

zenon12 - HIGHLIGHTS - Automotive Industry

Fact Sheet

zenon12 - HIGHLIGHTS - Automotive Industry

224 KB

Multi-Touch with zenon

Fact Sheet

Multi-Touch with zenon

802 KB

Data storage on request

IU Magazine Article

Data storage on request

1 MB

Success Stories
White Papers

Utmaningar som biltillverkare står inför

 

Bilindustrin står inför flera utmaningar när det gäller tillverkningen. Dessa hinder gör det svårare att uppnå typisk produktionstakt. Här följer några exempel på utmaningar för bilindustrin:

 

 • Produktionsstopp: Biltillverkarna har varit tvungna att stoppa produktionen på flera anläggningar på grund av brist på arbetare eller påtvingade hälso- och säkerhetsförhållanden. Dessa produktionsstopp har gjort det svårare att uppnå normal produktionstakt. Utan regelbundna produktionsnivåer går branschen miste om viktiga intäkter.
 • Minskad fordonsförsäljning: Branschen har även drabbats av lägre fordonsförsäljning. Kundefterfrågan möter inte den aktuella tillgången på fordon på grund av produktionsstopp. 
 • Avbrott i leverantörskedjan: Avbrott i leverantörskedjan påverkar branschen negativt. Utan tillräckliga lager med nödvändiga delar kan man inte återuppta fordonsproduktionen.
 • Skifte till elektronisk rörlighet: Eftersom branschen börjar gå mot mer elektroniska lösningar kan tillverkarna behöva byta ut produktionsanläggningar eller -utrustning för att hänga med kraven.

 

 

Så här hjälper zenon biltillverkare

 

COPA DATA:s zenon mjukvaruplattform är en högkvalitativ lösning för biltillverkare. zenon kan hjälpa till med alla områden i biltillverkningen, från komponentförsörjning till leverans. Dessa branschutmaningar går att minska avsevärt eller lösa helt. zenon hjälper biltillverkarna på många sätt, inklusive:

 

 • Visualisering och kontroll: Bilföretag använder använd visualiseringsmjukvara för att skapa grafik för utrustning och andra anläggningsförhållanden. Med zenon kan ni enkelt övervaka komplexa tillverkningssystem och -data. Produktionsprocesser blir på så vis enklare att förstå och gränssnitten blir mer användarvänliga. Gränssnitten som är lätta att använda och snabb utveckling gör systemen mer tillgängliga för alla som arbetar med projekten.
 • Analys: Eftersom bilföretagen står inför svårigheter med produktionstakt och kundtrender är det viktigt att hänga med i dataanalysen. Med ordentliga dataanlystekniker analyserar ni kundtrender och anpassar er inför kommande projekt. zenon tillhandahåller jämförelsedata från hela er tillverkningsanläggning och konkurrenter. zenons anpassade rapporter om produktionstrender hjälper er att optimera er effektivitet – dessa omfattande data gör det möjligt för er att maximera bilproduktionen för framtida försäljning.
 • Dataförvärv: Dataförvärv refererar till ändringen av fysiska signaler till spårbara digitala värden. Biltillverkare använder förvärvade data konstant för att identifiera och kapitalisera på trender. zenons datatjänster sorterar och arkiverar data från hela företagets verksamhet. Med alla era data på en centraliserad plats får ni analyser som går att överföra till åtgärder snabbt.

Fördelarna med zenon för biltillverkning

 

zenon kan hjälpa biltillverkare med flera olika utmaningar. Programmet har dessa fördelar:

 

 • Förberedelse för eco-vänliga initiativ: Minskning av CO2-utsläppen har blivit en målsättning för alla tillverkningsindustrier. Trots de utmaningar som begränsar en helt miljövänlig verksamhet kan zenon förbereder bilföretag användas till gröna initiativ. Plattformen fokuserar på att minska energiförbrukningen. Med hjälp av historiska register kan ni spåra energiförbrukningen genom hela företaget och hitta sätt att förbättra energieffektiviteten. Genom att sänka energianvändningen kan ni totalt sett bli ett grönare företag.
 • Enkel integration: zenon är lätt att integrera med ert företags aktuella system. Ni kan implementera den smidigt i ert arbetsflöde och sedan visa resultaten i realtid.
 • Minskad sannolikhet för fel: När ni matar in data manuellt finns en risk för mänskliga fel eller felberäkningar. Vår mjukvara samlar in produktionsdata i realtid och integrerar dessa smidigt med resten av ert produktionslandskap. Den minskar sannolikheten för fel och gör era data mer precisa.
 • Snabb reaktion på larm: Larm är viktiga på tillverkningsanläggningar, de uppmärksammar arbetarna när något är fel. zenon mjukvaruplattform integrerar larmadministrationen, vilket möjliggör snabba varningar.
 • Skräddarsydd användarupplevelse: Ni kan anpassa zenon till era preferenser och behov. Byt språk, ändra färgpaletter och anpassa ert användargränssnitt för att skapa er skräddarsydda upplevelse.

 

Läs mer om mjukvara för biltillverkning

 

COPA-DATA har varit i mjukvarubranschen sedan 1987. Vi förbättrar vår zenon-plattform konstant för att säkerställa att den upprätthåller nödvändiga och uppdaterade algoritmer. Genom att implementera zenon får bilföretag hjälp med att ta itu med de aktuella utmaningarna i branschen. 

 

Oavsett om ni behöver hjälp med datahantering, analyser, teknik eller något däremellan kan zenon hjälpa er. För mer information om zenon, kontakt COPA-DATA idag

Kontakta Industry Manager

Kontakta Industry Manager
Bernd Wimmer

Industry Manager Automotive


Kontakta Bernd Wimmer

 

 

Våra kunder

 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager
 • Kontakta Industry Manager

Automotive Insights

Smart Checklist is a function for digital workflows and checklists. It ensures increased efficiency and fewer errors in workflow management.

How automotive manufacturers can take the path to Industry 4.0 and remain competitive.

Övervaka produktionen och förbättra anläggningens produktivitet.

The advantages of zenon as a consistent software system include, among other things, hardware independence. zenon as an HMI offers usability and ergonomics.

The S7 TIA direct driver in zenon for direct access to the TIA portal.

A quick reaction to production interruptions and standstills will prevent enormous costs. Find out more about how zenon can be implemented as an early warning system.

A central control system helps you keep an overview of your production. There are numerous benefits offered when using zenon.

Energy Management System according to ISO 50001 – zenon supports your Energy Data Collection in the Automotive industry.

Complex S7 Graph control units are often used in assembly line production. You can keep a complete overview with the zenon "PLC diagnosis" module.