Kontakta oss

Energidatahantering i livsmedelsindustrin

Att samla in, förstå och hantera energidata för livsmedelstillverkare kan verka vara en stor uppgift, men zenon gör det enkelt. Denna uppgift består av att föra samman många olika datakällor för att förstå hur er energiförbrukning uppstår och var den kan förbättras. zenon är en omfattande mjukvaruplattform som gör det möjligt för livsmedelstillverkare att få en fullständig översikt över sin energidatahantering och få insikter om saker som går att åtgärda. 

 

Utmaningar när det gäller energidatahantering för livsmedelstillverkare

 

Varje anläggning är unik, men det finns flera utmaningar när det gäller datahantering som tenderar att finnas i flera olika livsmedelstillverkningsverksamheter:

  • Efterlevnad: De som producerar världens livsmedel måste följa ett antal standarder och bestämmelser. Ni kan behöva upprätthålla vissa luftfuktighetsnivåer eller temperaturer för att säkra produkter och hantera avfall och utsläpp noga för att förhindra miljöskador. Detta innebär att ni måste få fram information från många olika områden.
  • Hantera förbrukning: Att dra ner på energiförbrukningen är ett bra sätt att spara in på kostnader och minska er anläggnings miljöpåverkan, men det är lättare sagt än gjort utan robust energidatahantering för anläggningen.
  • Syntetisering av energidata: Energi kan komma från och användas på flera olika sätt, så om man ska föra samman dem alla krävs innovativa lösningar. Energihantering för livsmedelsanläggningar kräver att dessa datapunkter omvandlas till värdefulla insikter som går att förstå.
  • Vidta åtgärder utifrån data: Alla dessa datapunkter betyder inte mycket om du inte kan omvandla dem till åtgärder som förbättrar verksamheten. Oavsett om det sker genom att justera processer eller ändra era scheman så att ni kan förbruka energi under tider som inte är toppförbrukningstider och spara på kostnader, kan dessa data tillhandahålla den information ni behöver.

 

 

Så här kan zenon hjälpa livsmedelsanläggningar att leva upp till certifieringen ISO 50001

 

zenon möter alla krav vad gäller energidatahantering i tillverkningsanläggningar. Den kan:

  • Förbättra datainsamlingen: zenon länkar samman all er utrustning, även i heterogena konfigurationer, och för in data i en användarvänlig instrumentpanel. Den gör det enkelt att förbättra era datainsamlingsåtgärder och få en större förståelse för hur energin rör sig i er anläggning.
  • Leverera datainsamlingsinsikter i realtid: Ni ska inte behöva arbeta med gammal information. zenon arbetar i realtid och kan tillhandahålla en uppdaterad översikt av er energiförbrukning.
  • Skapa meningsfulla, anpassade analyser och rapporter: För att dra nytta av de data ni samlar in behöver ni effektiva analyser. zenon skapar anpassade rapporter och har ett antal meningsfulla dataalternativ, som Sankey-diagram, Pareto-tabeller, värmekartor och varaktighetskurvor. Användarna kan även dra fördel av sofistikerade filter och jämförelseverktyg för att fokusera på specifika datatyper.
  • Förhindra extra kostnader: Med bättre analysverktyg kan användare identifiera möjligheter att minska energiförbrukning och begränsa kostnader på olika sätt, såsom att undvika laddningstoppar och justera systeminställningar för att använda mindre energi.
  • Minska energikostnader: Genom att minska förbrukningen, ändra användningsscheman och andra metoder kan ni minimera era energikostnader. Idag är kunderna mer och mer nyfikna på produktionsmetoder och om företag är miljövänliga, så tillverkarna måste leva upp till uppsatta standarder. zenon levererar en övergripande bild av era energikostnader så att ni kan bedöma hur framgångsrika dessa insatser är. Det blir möjligt för ert företag att skapa en positiv bild för allmänheten.

 

Arbeta med zenon och COPA-DATA

 

Om ni vill göra energidatahantering enklare och effektivare för er livsmedelsanläggning är zenon en utmärkt lösning. Denna robusta mjukvaruplattform kan utföra många olika uppgifter och kan tillhandahålla omfattande information och kontroll över er energiförbrukning. Den kommer från COPA-DATA, ett branschledande företag sedan 1987 med ett rykte om ständiga förbättringar.

 

Hör av dig till en av våra representanter för att få reda på vad zenon kan göra för energihanteringen på er anläggning för livsmedelsproduktion. 

KONTAKTA OSS

Solution Leaflet

 

Mät och optimera energiförbrukningen i livsmedelssektorn med zenon. Meningsfulla rapporter och omfattande analyser stöder ditt system för energidatahantering.Energidatahantering med zenon för...

Solution Leaflet

Energidatahantering med zenon för livsmedelsindustrin

1.3 MB