Kontakta oss

Automatic Line Coloring (ALC)

Automatic Line Coloring

 

Visa kraft- och vätskeflöden tydligt och automatiskt

I ett kraftnät måste statusen för varje enskilt element alltid kunna identifieras klart och tydligt. Detta är särskilt viktigt när man hanterar olika spänningsnivåer. För att säkerställa en tydlig översikt över omkopplingstillstånden (ledningar, kontakter) i all installerad utrustning färglägger zenon Software Platform automatiskt komponenterna.Automatic Line Coloring (ALC)

Fact Sheet

Automatic Line Coloring (ALC)

161 KB

Se helhetsbilden

 

Topologisk färgläggning indikerar hur komponenterna är sammankopplade. Med zenon följer ett integrerat och standardiserat alternativ för att tillämpa automatisk topologisk färgsättning. Baserat på ett enkelt linjediagram kan mjukvaran beräkna nätets topologi och färglägga respektive element baserat på deras aktuella status. Tillstånd såsom kraftlös, påslagen (enkel, multipel, säkrad) jordad, jordfel eller kortslutning osv. visas tydligt – utan att ytterligare programmering eller skriptarbete krävs.

 

Snabbfakta

  • Visning av olika status
  • Säker hantering av ledningar och kopplingselement
  • Varning för kritska kretsar
  • Förenklad, effektiv teknik

Minimera felpotentialen

 

Om så önskas kan ALC-modulen även kombineras med kommandobearbetning. Detta säkerställer att användarna omedelbart ser om kopplingen de vill göra är säker. Till exempel upptäcks element i odefinierat eller stört tillstånd automatiskt. Användaradministrationen av zenon stöder även restriktioner på behörighetsnivåer; definiera exempelvis om specifika användare får utföra kommandon som åsidosätter varningar. Detta ger den flexibilitetsnivå som krävs utan att försumma säkerheten.

 

Projektkonfiguration på ett enkelt sätt

Den förenklade, användarvänliga mjukvaran gör också projektkonfiguration till en barnlek. När väl färgerna för de enskilda tillstånden har definierats kan de grafiska elementen skapas. Så snart dessa har lagts till genom användning av dra & släpp tillämpar zenon automatiskt den topologiska färgläggningen. Eftersom varje element inte behöver färgläggas enskilt ger detta enorma tidsbesparingar.

zenon låter användarna visa utrustningen på flera skärmar som är placerade bredvid varandra. I synnerhet när nätverken som hanteras är stora och förvirrande är det svårt att visa dem på en enda skärm. Genom länkning tillämpas topologisk status sömlöst och utrustningen visas i sin helhet, även när två eller flera skärmar används.

KONTAKTA OSS