Kontakta oss

Kontinuerlig tillverkning

Läkemedelstillverkning måste leva upp till höga krav varje dag, men processer som satstillverkning kan leda till minskad kvalitet och ineffektivitet. I en bransch som är värd över $1,28 triljoner globalt, kan intäktsförluster vara lika kännbara.

 

Kontinuerlig tillverkning erbjuder möjligheten att öka produktkvaliteten via utökad processtyrning och förståelse för att kvalitetskontrollen som finns i systemet är viktigare än att testa materialet i slutänden.

 

Avancerade programvarusystem möjliggör omfattande processtyrning som spårar alla produktionssteg och säkerställer högsta möjliga kvalitet. Vi på COPA DATA tillhandahåller oöverträffade framsteg i kontinuerlig tillverkning med vår zenon-mjukvaruplattform.

 

 

Utmaningarna med konventionell satstillverkning

Satstillverkning är en standardprocess i läkemedelsbranschen, men den innehåller utmaningar som:

 • Tillverkningstid: Konventionell satsproduktion förlitar sig på flera dagar med satser som rör sig genom förutbestämda steg, som i slutänden skapar färre produkter på längre tid. 
 • Fotavtryck: Traditionella satssystem förlitar sig på en serie rum och utrustning som slutför varje steg i produktionsprocessen. Ett större fotavtryck leder till större utgifter och hindrar tillverkare från att ta mer ansvar och producera mer av produkten.
 • Fördröjningstid från satsslut till satssläpp: Med dyr testning kanske satserna inte är redo att släppas på några veckor, vilket fördröjer intäkter och kräver mer mankraft.
 • Antal kvalitetskontroller: Att förlita sig på att arbetare ska hantera kvalitetskontrollen innebär att endast en liten del av varje sats får en grundlig undersökning, vilket ökar sannolikheten för lägre kvalitet.

Linjer är enkla att anpassa till marknadsförändringar och högre krav, utan en långvarig och kostsam uppskalning av linjen

Fördelarna med kontinuerlig tillverkning

I motsats till satstillverkning har kontinuerlig tillverkning designats för att öka flexibiliteten och smidigheten (t.ex. olika satsstorlekar) men med samma och konsekvent kvalitet, både för stora och små volymer. Med en ökad nivå av processtyrning leder denna produktionsmetod till fördelar som:

 • Flexibilitet: Kontinuerlig tillverkning är inte beroende av dyr utveckling för att fungera och den är inte fast. Dessa linjer är enkla att anpassa till marknadsförändringar och högre krav, utan en långvarig och kostsam uppskalning av linjen. Det tillhandahåller även snabb respons på brister och nödsituationer. 
 • Förbättrad kvalitet: Med processanalytisk teknik (PAT) och nya processtyrningsstrategier minskar kontinuerlig tillverkning den mänskliga faktorn och förbättrar produktkvaliteten. Den erbjuder även kvalitetskontroll i realtid, vilket eliminerar tidsfördröjningar på grund av testning.
 • Innovativa processer: Med nya analystekniker och avancerade kontrollsystem och modeller kan tillverkningslinjers processer förbättras avsevärt. Med integration av realtidssläpp kan produktlinjer släppa produkter tidigare utan att offra kvaliteten.
 • Minskade kostnader: Kontinuerlig tillverkning minskar i slutänden pengarna som spenderas med kortare bearbetningstid, minskad avfallsmängd och mindre fotavtryckskrav för driften.

 

 

Så här säkerställer zenon kontinuerlig tillverkning

zenon är en intelligent mjukvaruplattform som är lätt att använda för att skapa omfattande processautomatisering för kontinuerlig tillverkning. Fördelarna inbegriper:

 • Integration av utrustning: zenons kommunikationsförmåga och öppenhet medger smidig integration med PAT, MVDA och automatiseringssystem. 
 • Integrerade tjänster: zenon inkluderar viktiga tjänster som historik, recepthantering och satsstyrning som är enkla att konfigurera för tekniker och enkla att använda för operatörer.
 • Omfattande rapportering: Vår plattform möjliggör effektivt skapande och distribution av olika typer av rapporter som satsrapport med undantagsrapport, statistisk processtyrning, övergripande utrustningseffektivitet (OEE) med mera.
 • Redo för den uppkopplade anläggningen: Realtids- och historiska data kan enkelt bytas mot varandra med andra IT-system (MES/ERP) tack vare standardalternativ för kommunikation.
 • Flexibel produktion: Med flera alternativ i Service Engine-arkitekturen kan zenon anpassa sig till produktionsändringar utan problem.
 • Säkerställd kvalitet: Skapa anpassade visningar för avgörande processparametrar (CPP:er) trender och avvikelser för att ta tag i problemen innan de förökar sig. 
 • Minskat valideringsarbete: Tack vare omedelbar användbarhet och konfigurerbara funktioner och tjänster i enlighet med GAMP5 SW CAT.4, minskar zenon den möda ni behöver lägga på valideringsaktiviteter.

Skapa anpassade visningar för avgörande processparametrar (CPP:er), trender och avvikelser

Kontakta COPA DATA för kontinuerlig läkemedelstillverkning

Kontinuerlig tillverkning presenterar ett nytt tillvägagångssätt för farmaceutiska processer. Med zenon är noggrannheten, effektiviteten och anpassningsbarheten som krävs för denna tillverkningsmetod möjlig. zenons användarvänliga gränssnitt tillsammans med avancerade systemprocesser ger arbetarna kraft och förbättrar er produktionslinje.

 

COPA-DATA har över 30 års erfarenhet i mjukvarubranschen, vilket gör oss till ett trovärdigt val för kontinuerlig läkemedelstillverkning. Vi förbättrar zenon kontinuerligt för att säkerställa att den har nödvändiga algoritmer och logik. 

 

Introducera kontinuerlig tillverkning för din produktionslinje med zenon!

KONTAKTA OSS